Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

”Persondataforordningen i h.t. GDPR (EU 2016/679)

GEMÜ ApS behandler og arkiverer kun almindelige persondata og kun hvis disse data har et formål i forbindelse en handel, en forespørgsel eller rådgivning. 

GEMÜ ApS hverken behandler eller arkiverer personfølsomme data i den særlige kategori.

GEMÜ ApS arkiverer almindelige persondata i 5 år, hvorefter de bliver slettet. Persondata, som ikke længere bruges, slettes. Persondata, som ikke er korrekte, bliver rettet.

Persondata, som indgår i en handel, kan under visse omstændigheder blive overført til en 3. part. Eksempelvis kan en speditør få oplyst en kundes navn, når varerne skal bringes ud.

Alle har ret til at få oplyst hvilke personlige data GEMÜ ApS har arkiveret. Alle har også ret til at få rettet sine persondata og endda få egne persondata slettet hos GEMÜ ApS, medmindre det strider imod GEMÜ ApS legitime interesse eller retlige forpligtelse i henhold til EU 2016/679 artikel 6. 

Alle har ret til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk, såfremt Gemü ApS ikke lever op til sin oplysningspligt indenfor 30 dage.

De persondata, som vi har registreret og udleveres, er:

Firmaadresse

e-mail

Stillingsbetegnelse

Navn

Mobiltelefonnummer

Arbejdstelefonnummer

Privatadresse (hvis den er registreret)

Kontakt i så fald Data Protection Coordinator Stefan A. H. Holmgren på tlf. 70222516 eller på e-mail: stefan.holmgren@gemue.dk ”

 

1. Information om indsamling af personoplysninger

1.1 I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger ved brug af vores websted. Personoplysninger er alle data, som vedrører dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

1.2 Ansvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7 i EU-databeskyttelsesforordningen (Persondataforordningen) er GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, D-74653 Ingelfingen-Criesbach, webmaster(at)gemu-group.com. Du kommer i kontakt med vores bemyndigede for databeskyttelse på e-mailadressen datenschutz@gemue.de eller vores postadresse med tilføjelsen "den bemyndigede for databeskyttelse" ("der Datenschutzbeauftragte").

1.3 Når du kontakter os pr. e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de oplysninger, som du meddeler os (din e-mailadresse, evt. dit navn og dit telefonnummer), så vi kan besvare dine spørgsmål. De oplysninger, som indsamles i denne sammenhæng, sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi begrænser bearbejdningen, hvis der er lovmæssig opbevaringspligt.

1.4 Hvis vi for enkelte funktioner i vores tilbud ønsker at overdrage opgaven til andre serviceudbydere eller at bruge dine data til reklamemæssige formål, informerer vi dig detaljeret om de forskellige processer. Samtidig angiver vi også de kriterier, som er fastlagt for opbevaringsperioden.

2. Dine rettigheder

2.1 Du har følgende rettigheder i dit forhold til os i forbindelse med de personoplysninger, som vedrører dig:

 • Ret til adgang
 • Ret til korrigering eller sletning
 • Ret til begrænsning af bearbejdningen
 • Ret til indsigelse mod bearbejdningen
 • Ret til dataportabilitet.

2.2 Du har desuden ret til at klage hos en tilsynsmyndighed for databeskyttelse over vores bearbejdning af dine personoplysninger.

3. Indsamling af personoplysninger ved brug af vores websted

3.1 Hvis du blot anvender webstedet til at finde information, dvs. hvis du ikke lader dig registrere eller på anden måde overfører informationer til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se dig omkring på vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig vores websted og sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Anmodningens indhold (den konkrete internetside)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Den overførte datamængde
 • Webstedet, hvorfra anmodningen kommer
 • Browser
 • Operativsystem og dets brugerflade
 • Browsersoftwarens sprog og version.

3.2 Ud over de førnævnte data gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på den harddisk, som er knyttet til den anvendte browser. Ved hjælp af denne cookie overføres der bestemte informationer til den instans, som lægger cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer. De anvendes til at gøre internetudbuddet mere brugervenligt og effektivt.

3.3 Anvendelse af cookies:

a) Dette websted anvender følgende typer af cookies, og deres omfang og funktionsmåde forklares i det følgende:

 • Transiente cookies (se b)
 • Persistente cookies (se c).

b) Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Hertil hører især session-cookies. Disse gemmer et såkaldt session-ID, hvormed din browsers forskellige forespørgsler kan knyttes til en fælles session. Dermed kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores websted. Session-cookies slettes, når du logger af eller lukker browseren.

c) Persistente cookies slettes automatisk efter et fastlagt tidsrum, som kan være forskelligt afhængigt af cookie. Du kan altid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

d) Du kan konfigurere din browser-indstilling ud fra dine ønsker og f.eks. afvise modtagelse af tredjeparts-cookies eller alle cookies. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktioner på dette websted.

 

4. Nyhedsbrev

4.1. Med din tilladelse kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi informerer dig om vores aktuelle, interessante tilbud. De varer og serviceydelser, som der reklameres for, er nævnt i samtykkeerklæringen.

4.2. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-in-metode. Dvs. at vi, efter at du har tilmeldt dig, sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 30 dage, spærrer vi dine oplysninger, som slettes automatisk efter en måned. Derudover gemmer vi de IP-adresser, som du har brugt, samt tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne metode er at dokumentere din tilmelding og om nødvendigt opdage et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

4.3. Den eneste obligatoriske oplysning, som du skal give for at få tilsendt nyhedsbrevet, er din e-mailadresse. Afgivelse af oplysninger om yderligere, specifikt markerede data er frivillig og anvendes for at kunne tiltale dig personligt. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra a i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)).

4.4. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke i tilsendelse af nyhedsbrevet og afbestille nyhedsbrevet. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at klikke på det link, som findes i alle nyhedsbrevs-e-mails eller ved at sende en meddelelse til de kontaktoplysninger, som er angivet i kolofonen.

4.5. Vi gør dig opmærksom på, at vi analyserer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Til udførelse af denne analyse indeholder de tilsendte e-mails såkaldte web-beacons resp. tracking-pixels, som gengiver en-pixel-billedfiler, der er gemt på vores websted. I forbindelse med analyserne knytter vi de i § 3 nævnte data og de nævnte web-beacons til din e-mailadresse og et individuelt ID. Dataene indsamles kun under pseudonym. Dvs. at ID'erne ikke knyttes til dine øvrige personlige data, og dermed er en direkte forbindelse til din person udelukket.

Du kan altid gøre indsigelse mod denne tracking, ved at du klikker på det specifikke link, som stilles til rådighed i alle e-mails, eller ved at informere os på anden måde. Informationerne gemmes, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Hvis du afmelder nyhedsbrevet, gemmer vi dataene rent statistisk og anonymt.

 

5. Onlinereklame

Anvendelse af Google Adwords-konvertering

5.1. Vi anvender Google Adwords for ved hjælp af reklamemidler (såkaldte Google Adwords) at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websider. Vi kan ud fra reklamekampagnernes data finde ud af, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er. Dette hjælpemiddel ønsker vi at bruge til at vise dig reklame, som du er interesseret i, til at gøre vores websted mere interessant for dig og til at opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.

5.2. Disse reklamemidler leveres af Google via såkaldte "Ad Server". Derudover bruger vi Ad Server-cookies, hvormed bestemte parametre til succesmåling kan måles, som f.eks. visning af annoncerne eller brugernes klik. Hvis du kommer ind på vores websted via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din pc. Denne cookie bliver som regel ugyldig efter 30 dage og har ikke til formål at identificere dig personligt. Sammen med denne cookie gemmes der som analyseværdier som regel Unique Cookie-ID, antal Ad Impressions pr. placering (Frequency), seneste Impression (relevant for Post-View-konverteringer) samt Opt-out-informationer (markering om, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet).

5.3. Disse cookies giver Google mulighed for at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Adwords-kundes websted, og den cookie, som er gemt på hans computer, endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ført videre til denne side. Alle Adwords-kunder får tildelt en unik cookie. Cookies kan således ikke spores via Adwords-kunders websteder. Vi indsamler og bearbejder ikke selv personoplysninger i forbindelse med de såkaldte reklameforanstaltninger. Vi får blot stillet statistiske analyser til rådighed af Google. Ud fra disse analyser kan vi se, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der har været særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data om anvendelsen af reklamemidlerne, især er vi ikke i stand til at identificere brugerne ud fra disse informationer.

5.4. Ved hjælp af de anvendte marketing-værktøjer etablerer din browser automatisk direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som indsamles af Google ved hjælp af dette værktøj, og informerer dig derfor ud fra den viden, vi har: Ved at integrere AdWords-konvertering modtager Google den oplysning, at du har åbnet den pågældende del af vores websted eller klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret hos en af Googles tjenester, kan Google knytte besøget til din konto. Selv hvis du ikke er registreret eller logget ind hos Google, er der mulighed for, at udbyderen registrerer og gemmer din IP-adresse.

5.5. Du kan undgå at blive en del af denne tracking-proces på forskellige måder: a) med en passende indstilling af din browser-software, især medfører spærringen af tredjeparts-cookies, at du ikke modtager annoncer fra tredjepartsudbydere; b) ved at deaktivere cookies til konverteringssporing. Dette gør du ved at indstille din browser, så cookies fra domænet "www.googleadservices.com" blokeres, www.google.de/settings/ads, men denne indstilling slettes dog, hvis du sletter dine cookies; c) ved at deaktivere de interesserelaterede annoncer fra udbydere, som er en del af selvreguleringskampagnen "About Ads", via linket www.aboutads.info/choices, hvor denne indstilling dog slettes, hvis du sletter dine cookies; d) med permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under linket www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør dig opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktioner i dette tilbud i fuldt omfang.

5.6. Retsgrundlag for bearbejdningen af dine data er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)). Yderligere informationer om databeskyttelse hos Google finder du her: www.google.com/intl/de/policies/privacy og services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besøge webstedet tilhørende Network Advertising Initiative (NAI) under adressen www.networkadvertising.org. Google har accepteret EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

6. Sociale medier

6.1. Anvendelse af plug-ins fra sociale medier

6.1.1 Vi anvender i øjeblikket Social-Media-plug-ins fra Facebook og Google+. Vi bruger her den såkaldte to-kliks-løsning. Dvs. at der i første omgang ikke videresendes personoplysninger til udbyderne af de forskellige plug-ins, når du besøger vores websted. Du kan genkende udbyderen af det pågældende plug-in ud fra markeringen på boksen over dennes forbogstaver eller logoet. Vi giver dig via knappen mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af det pågældende plug-in. Kun, hvis du klikker på det markerede felt og dermed aktiverer det, modtager plug-in-udbyderen information om, at du har åbnet det pågældende websted blandt vores onlinetilbud. Derudover overføres de data, som er nævnt i § 3 i denne erklæring. Når det gælder Facebook, anonymiseres IP-adressen ifølge den pågældende udbyders oplysninger i Tyskland straks efter indsamling. Ved at aktivere dette plug-in overføres der altså personoplysninger fra dig til den pågældende plug-in-udbyder, hvor de gemmes (hos udbydere i USA). Eftersom plug-in-udbyderen især foretager dataindsamling via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies via din browsers indstillinger, før du klikker på den udtonede boks.

6.1.2 Vi har hverken indflydelse på de indsamlede data eller databearbejdningsprocesserne, og vi kender heller ikke omfanget af dataindsamlingen, bearbejdningsformålene eller opbevaringsfristerne. Vi har heller ingen informationer om plug-in-udbyderens sletning af de indsamlede data.

6.1.3 Plug-in-udbyderen gemmer de data, han har indsamlet om dig, som brugerprofiler og anvender dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af hans websted. En sådan anvendelse sker især (også for brugere, som ikke er logget på) med henblik på at vise behovstilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at gøre brug af denne ret skal du henvende dig til den pågældende plug-in-udbyder. Via de forskellige plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlag for anvendelsen af de forskellige plug-ins er artikel 6, stk. 1 S. 1 litra f i den tyske udgave af persondataforordningen (DSGVO)).

6.1.4 Videregivelsen af data sker, uanset om du har en konto hos plug-in-udbyderen eller er logget på hos denne. Hvis du er logget på hos plug-in-udbyderen, knyttes dine data, som indsamles hos os, direkte til din konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. linker til siden, gemmer plug-in-udbyderen også denne information på din brugerkonto og meddeler dem til dine kontaktpersoner. Vi anbefaler, at du regelmæssigt logger af, efter at du har brugt et socialt netværk, men især før du trykker på knappen, fordi du på denne måde kan undgå tilknytning til din profil hos plug-in-udbyderen.

6.1.5 Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbydernes bearbejdning af dataene får du i databeskyttelseserklæringerne fra disse udbydere, som er angivet i det følgende. Her får du også yderligere informationer om dine rettigheder i denne forbindelse og om indstillingsmulighederne til beskyttelse af din privatsfære.

6.1.6 Adresser på de pågældende plug-in-udbydere og URL med deres databeskyttelseshenvisninger:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; yderligere informationer om dataindsamling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other samt www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook har accepteret EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google har accepteret EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

6.2. Integration af Google Maps

6.2.1 På dette websted anvender vi Google Maps. Dermed kan vi vise dig interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for enkelt at anvende kortfunktionen.

6.2.2 Når du besøger webstedet, modtager Google information om, at du har åbnet den pågældende underside på vores websted. Derudover overføres de data, som er nævnt i § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængigt af, om du er logget på en brugerkonto hos Google, eller om du ikke har en brugerkonto. Hvis du er logget på hos Google, knyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at din profil bliver tilknyttet hos Google, skal du logge ud, før du trykker på knappen. Google gemmer dine data som brugerprofiler og anvender dem til reklameformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres websted. En sådan anvendelse sker især (selv for brugere, som ikke er logget på) med henblik på at vise behovstilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at gøre brug af denne ret skal du henvende dig til Google.

6.2.3 Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens bearbejdning af dataene får du i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Her får du også yderligere informationer om dine rettigheder i denne forbindelse og om indstillingsmulighederne til beskyttelse af din privatsfære: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder også dine personoplysninger i USA og har accepteret EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Indsamling af personlige data til udførelse af kontraktmæssige ydelser 

I forbindelse med brugen af serviceydere eller leverandører eller når du lader os udføre leverancer eller serviceydelser, behandler vi de data, der er nødvendige for at udføre kontraktmæssige ydelser. Hertil hører beholdningsdata (navn, forretningsadresse og kontaktdata) samt kontrakt-, bestillings- og fakturainformationer til opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, lit. b) i Persondataforordningen. Disse data behandles af vores ansvarlige interne instans for at gennemføre kontrakten. De hos os lagrede data slettes, så snart de ikke mere er nødvendige til det fastsatte formål, og der ikke er lovbestemte opbevaringspligter til hinder for sletningen. Opbevaringspligter opstår imidlertid som følge af handels- og skatteretlige grunde. Ifølge lovens bestemmelser sker opbevaring i 6 år i henhold til § 257, stk. 1 i HGB (f.eks. bogføringsbilag) samt i 10 år i henhold til § 147, stk. 1 i tysk lov om skatter og afgifter (AO) (f.eks. bogføringsbilag, handels- og forretningsbreve, relevante materialer til beskatningen).

Hvis du ønsker at informere dig om vores produkter telefonisk eller via e-mail, sker dette ifølge retningslinjerne i § 7 i den tyske konkurrencelov (UWG) eller gennem dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, lit. a) i Persondataforordningen.

En videregivelse af data til tredjemænd sker kun inden for rammerne af de fastsatte lovbestemmelser. Vi giver dem videre, hvis dette f.eks. ifølge art. 6, stk. 1, lit. b) i Persondataforordningen er nødvendigt til kontraktformål, hvis vi på grund af lovbestemmelser ifølge art. 6, stk. 1, lit. c) i Persondataforordningen er forpligtet hertil, eller vi har en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, lit. f) i Persondataforordningen i en økonomisk og effektiv drift af vores forretning. Dette omfatter også videregivelse af disse data til virksomheder, der er associeret med os.

Inden for rammerne af en databeskyttelsesretlig ordrebehandling ifølge art. 28 i Persondataforordningen gør vi til drift og vedligeholdelse af vores informationsteknologiske systemer brug af serviceydere, som i den forbindelse evt. kan få kendskab til dine personlige data. Vi har derfor aftalt egnede retlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger med serviceyderne for at garantere beskyttelsen af dine personlige data i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Dine personlige data overføres ikke til et tredjeland eller til en international organisation.