Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Ren produktion

hos GEMÜ

Der drøftes både foranstaltninger på kort sigt og længerevarende projekter, som derefter implementeres målrettet. Ud over den energimæssige renovering af eksisterende bygninger fokuserer GEMÜ i forbindelse med sin ekspansion også på planlægning og udformning af nye bygninger.

Energimæssig renovering

GEMÜ investerer hele tiden i virksomhedsgruppens eksisterende bygninger. I tredje kvartal 2015 blev f.eks. hele vinduesfacaden på en bygning fra 60'erne udskiftet. Derudover blev der gennemført flere foranstaltninger, som forstærker facadebeskyttelsen yderligere, så der skal bruges mindre gas til opvarmning.

Nye bygninger

Ved alle nye afdelinger og bygninger får arkitekter og byggeledere til opgave så vidt muligt at planlægge og bygge bæredygtigt. F.eks. blev der ved bygning af det nye udviklings- og innovationscenter GEMÜ Dome opbygget et solcelleanlæg, der følger solens bane. Ved opførelsen af det europæiske produktions- og logistikcenter i Kupferzell i Tyskland satsede man i stedet på et blokkraftvarmeværk. Renrumsfabrikken i Emmen i Schweiz er også udført efter de nyeste principper. F.eks. opvarmes der med overskudsvarme.

GEMÜ Milestone 2015: Nybyggeri i Kina

Også i Kina har GEMÜ bygget så skånsomt mod miljøet som muligt og kunne i sommeren 2015 åbne den aktuelt mest moderne bygning i virksomhedsgruppen. Lige fra anvendelse af kraft-varme-kulde-koblingsanlæg over genanvendelse af spildevand til brug af moderne, energibesparende teknologier og byggematerialer. Og også i den daglige drift sørger de kinesiske kolleger for at styre energien på en fornuftig måde.

Arbejdssikkerhed og medarbejderbeskyttelse

Ud over de ressourceskånsomme aspekter lægger GEMÜ i sin bæredygtighedsstrategi også særlig vægt på arbejdssikkerhed og medarbejderbeskyttelse. I tråd med dette har vi bl.a. implementeret reduktion af farlige stoffer i produktionen og etableret forskellige tilbud til fremme af sundheden, bl.a. sundhedsdage og firmasport.