Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Rene produkter

Kriterier for bæredygtighed hos GEMÜ

Ingeniørerne og teknikerne hos GEMÜ inddrager i videst muligt omfang kriterier for bæredygtighed i udviklings-, konstruktions- og produktionsprocessen. Herved opnås der mange forskellige fordele:

  • Materialebesparelse: På selve produktet og/eller på designet af vores kunders anlæg
  • Energibesparelse: Ved produktion og/eller anvendelse
  • Miljøvenlige materialer: Ved produktion og/eller anvendelse
  • Transportbesparelse: På produktet og/eller det færdige anlæg

Eksempel på materialebesparelse

Med GEMÜ 550 og GEMÜ 650 har medarbejderne i udviklings- og innovationscentret GEMÜ Dome konstrueret to ventiler af rustfrit stål med meget tynde vægge og gjort dem klar til introduktion på markedet. Ud over besparelsen af vigtige råstoffer kan ventilerne installeres med mindre afstande. Dermed opnås der også en yderligere besparelse i pladsbehovet. Et andet eksempel er re-design af membranventilen GEMÜ 690. Her kunne der med flere optimeringer opnås en reduktion af størrelsen, en materialebesparelse på op til 50 % og et væsentligt reduceret forbrug af styreluft. Og også den nyeste produktinnovation er i overensstemmelse med denne idé: Huset til fordelerventilen GEMÜ 553 forbindes og tætnes uden yderligere fittings, rør og ekstra svejsesømme.

Eksempel på energibesparelse

Styreluftforbruget er ikke kun aktuelt i forbindelse med pneumatiske ventiler, men også ved automatiseringskomponenter, der drives af luft. Ventilomskiftningen GEMÜ 4242 er en kombination af en elektrisk stillingsindikator og en 3/2-vejs-pilotventil. Ved brug af dette produkt i stedet for en stillingsindikator med eksterne pilotventiler reduceres trykluftforbruget f.eks. betydeligt, og dermed er anlægget under driften mere skånsomt mod omkostninger og ressourcer. Også de elektriske aktuatorer, der i mange år har været en del af GEMÜs produktprogram, giver et væsentligt bedre "footprint" ved drift af anlægget, for de forbruger kun energi, når de udfører en handling – hvorimod der permanent skal være trykluft til rådighed ved pneumatiske ventiler.

Eksempel på miljøvenlige materialer

I forbindelse med produktoptimeringer og innovationer efterprøver konstruktions- og testafdelingerne konstant mulighederne for at anvende mere miljøvenlige materialer og erstatte knap så miljøvenlige materialer. Gennem flere år har vi anvendt erstatningsstoffer i rotameter-flowmålerne og dermed kun anvendt det absolutte minimum af bly, således at funktionen stadig er sikret.

Eksempel på materiale- og transportbesparelse

Endnu et eksempel på GREEN ENGINEERING er M-blokkene af plast eller metal. De kompakt konstruerede ventilbloksystemer samler mange forskellige kundespecifikke komponenter i en kontrolleret enhed. Dermed begrænses antallet af fittings, svejsesømme og klæbesteder til et minimum. Dette øger ikke kun anlæggetssikkerhed og reducerer montagetiderne, men forenkler også transporten og reducerer pladsbehovet til lager og anlægsopbygning. Derudover fjernes unødvendigt materiale, således at f.eks. komponenternes opvarmningstid under steriliseringsprocesser reduceres.