Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Rensningsanlæg/spildevands-beluftningsbassiner

Sewage clarification plant / Sewage activating basin
Det kommunale spildevand ledes først ind i forklaringstanken. Her udføres den mekaniske rensning som det første. Derefter ledes det forrensede spildevand ind i beluftningsbassinet. I den første fase, nitrificeringen, tilføres der ilt i form af trykluft. Herved fremmes væksten af iltforbrugende bakterier. I denne proces opstår det såkaldte aktive slam. I den næste fase, denitrificeringen, tilføres der ikke ilt, således at de tidligere kraftigt formerede bakterier lider af iltmangel (iltstress) og må ty til andre iltforbindelser.
Andre applikationseksempler

Nyttigt til download

DE
pdf
160 KB
GB
pdf
159 KB