Den nye generation af centriske lukkespjæld med bløde tætninger

Serien GEMÜ R480 Victoria

Ny konstruktion – nye egenskaber.

Det nye lukkespjæld i serien GEMÜ R480 Victoria udmærker sig med konstruktive fordele ved montering, i drift samt ved service.

 

Made by GEMÜ – sådan opstår det nye lukkespjæld i serien GEMÜ R480 Victoria.

Ved hjælp af den mest moderne robotteknologi og et avanceret transportsystem fremstiller vi selv vores lukkespjæld fra den første fræsning af råemnerne til den endelige kvalitetscoating.

At vi selv fremstiller vores lukkespjæld betyder, at vi har tydeligt mere kontrol over de kvalitetskritiske processer.

 

Ventilerne

             GEMÜ R480 Victoria

             GEMÜ R481 Victoria

Lukkespjæld med fri akselendePneumatisk betjent lukkespjæld

             GEMÜ R487 Victoria

            GEMÜ R488 Victoria

Manuelt betjent lukkespjældElektrisk betjent lukkespjæld

Fjernelse af uran og afsaltning af dele på vandværk i Trollmühle

Vandværket, som drives af den kommunale sammenslutning Wasserversorgung Trollmühle i Windesheim ved Bingen am Rhein, forsyner ca. 43.000 mennesker i 14.000 husholdninger med 2,2 mio. m³ drikkevand om året. I spidsbelastningsperioderne svarer det til en daglig mængde på op til 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH implementerede for det første URANEX®-anlægget, hvormed vandets geologisk betingede uranindhold minimeres vha. ionbytning. For det andet udføres den delvise afsaltning vha. CARIX®-metoden.

 

Til applikation

DVGW-drikkevandstanke (DVGW = tysk brancheforening for gas og vand)

Ud over kildeudvinding, brønde og pumper, behandling og fordelersystemer påvirker typen af vandopbevaring i væsentlig grad drikkevandskvaliteten. I modsætning til de tidligere ofte anvendte, traditionelle opbevaringssteder af beton, som f.eks. kendes fra vandtårne, giver store rustfrie ståltanke nye perspektiver og forbedret kvalitet for offentlige drikkevandssystemer. Vandtankene kan anbringes i bygninger, der er enkle og økonomiske at bygge, og som arkitektonisk og udseendemæssigt let kan tilpasses de lokale forhold.  

 

Til applikation

Havvandsafsaltning vha. omvendt osmose

Singapore begyndte for nogle år siden selv at tage sig af drikkevandsforsyningen. Det første store anlæg til havvandsafsaltning "TUAS Desalination" blev planlagt og bygget af Hyflux Ltd. Anlægget fungerer ud fra metoden om omvendt osmose og producerer hver dag mere end 136.000 m³ drikkevand. Denne mængde er tilstrækkelig til at fylde ca. 55 olympiske svømmebassiner.

 

Til applikation