Kvalitetspolitik

Vores kvalitetspolitik er fastlagt af direktionen. GEMÜ har siden 1995 forpligtet sig til konsekvent at benytte og kontinuerligt forbedre kvalitetsstyringssystemet i henhold til DIN EN ISO 9001 og siden 2006 desuden i henhold til DIN EN ISO 13485 i produktionsfabrikken (Emmen) i Schweiz. Vores kvalitetspolitik fastlægger rammerne for vores kvalitetsmål og kontrolleres regelmæssigt for sin hensigtsmæssighed og rimelighed.

For os betyder kvalitet ikke kun produkternes kvalitet, men også kvaliteten i hvert enkelt procestrin. Det er vores ambition at forstå alle vores kunders krav, så vi kan tilbyde dem løsninger af høj kvalitet. Vores produkter og løsninger skal hjælpe vores kunder med at få succes på markedet.

Processer og forbedring

Vores processer har til formål at opfylde vores kunders forventninger. For at nå dette mål forbedres processerne regelmæssigt. Disse forbedringer initieres af vores medarbejdere, ved hjælp af efterprøvninger eller ved hjælp af input udefra.

Kundetilfredshed

Vores kunders tilfredshed er et centralt interesseområde for vores virksomhed, og vi måler den regelmæssigt. 

Vi arbejder løbende på at forbedre produktkvaliteten, leveringspålideligheden og vores service for at øge kundetilfredsheden yderligere. Tilbagemeldinger fra vores kunder er for os et vigtigt input til at kunne forbedre os. 

Medarbejdere

Medarbejderne er vores mest værdifulde aktiv. De udvælges på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer og videreuddannes kontinuerligt. Vi fremmer egeninitiativer og ansvar på alle niveauer i hierarkiet.

Leverandører

En kæde er kun så stærk som dens svageste led. Derfor leder vi efter stærke leverandører som partnere, der deler vores forståelse af kvalitet og bevidsthed om miljøet og ikke stræber efter kortsigtet profitmaksimering.

Vi hjælper vores leverandører med at udvikle sig ved at servicere dem intensivt, så de også får del i vores ambition om kontinuerligt at forbedre vores processer.