Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Flervejs-ventilblokke, der kan udvides, fra GEMÜ

Kompakte, hurtigt monteret, besparende

GEMÜ har i flere år med succes integreret mange forskellige funktioner, f.eks. blanding, deling, styring, tømning og tilførsel af forskellige væsker. Doseringsfunktioner implementeres også vha.

Dette koncept er nu udvidet med flervejs-ventilblokkene af plast. Flervejs-ventilblokkene med mulighed for udvidelse blev udviklet i samarbejde med kunder fra kemi- og miljøteknik. 

Det nye koncept kan dække størstedelen af varianterne med få basisudførelser. Disse basisblokke kan forbindes til en udvidet flervejs-ventilblok i løbet af få sekunder og uden yderligere rørføring, limning eller svejsning. Hvis ejeren senere ønsker ændringer af procesanlægget, er de enkle og hurtige at udføre på stedet. Det er ægte merværdi for servicepersonale og ejer.

Kundefordele

  • kundespecifikt design af anlægget
  • ekstremt kompakt ventilløsning
  • kortere montagetider
  • mulighed for systemintegration som f.eks. sensorteknologi
  • øget anlægssikkerhed vha. færre forbindelsessteder

Tekniske data

  • udarbejdet fra en materialeblok; standardmateriale PVC-U, PP, PP-natur, PVDF og PEEK, andre materialer på forespørgsel
  • standardtilslutninger som gevindmuffer, limede studser, svejsede studser, armaturforskruninger og flanger kan anvendes
  • kan også leveres med T-aktuator

 

Vaskemiddeldoseringsanlæg til storvaskerier

Extendable multi-port valve blocks - Dosing installations for detergent in industrial laundries
Virksomheden Seitz fra Kriftel producerer ikke kun mange forskellige vaskemidler til storvaskerier, men fremstiller også automatiserede vaskemiddeldoseringsanlæg til vaskerierne. Hovedelementet i sådanne anlæg er kompakte flervejsventilblokke fra GEMÜ, der anvendes til
mere