Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

M-blok i plast

Let, pladsbesparende og multifunktionel

Let, lille pladsbehov, hurtigt monteret og multifunktionel - disse krav spiller en stadig større rolle i forbindelse med komponenter i anlæg.

Almindeligt anlægsdesign: Mange fittings og rør

Komplekse funktioner til styring af væsker, gasser og damp udføres i dag som regel via mange enkeltventiler. Disse er forbundet med hinanden via lige så mange fittings og rør. Det kræver imidlertid meget plads, og monteringen er omfattende på grund af et væsentligt større antal enkeltdele. Samtidig er ethvert monteringssted og enhver rørsamling et potentielt lækagested, som kan begrænse driftssikkerheden.

Ny indgangsvinkel til multifunktionelle, pladsbesparende og modulopbyggede anlæg

Kompakte flervejs-ventilblokke af plast er her ideelle komponenter. De er pladsbesparende og overtager forskellige funktioner. Ingeniørerne og applikationsteknikerne hos GEMÜ overfører nu erfaringen fra implementering af tusindvis af flervejs-ventilblokke til farmaindustrien til plastventilblokke inden for det klassiske industriområde.

Ionbytter – klassisk konstruktion
Ionbytter – kompakt konstruktion med flervejs-ventilblokke


Kunder hos GEMÜ kan også bruge flervejs-ventilblok-løsningen iComLine af PTFE til ultrarene medier og doseringsopgaver.

Projektering og kundeindividuel produktion

GEMÜ hjælper allerede på projekteringsstadiet sine kunder med ideer og de første udkast. Udkastene omsættes konstruktionsmæssigt i 3D-CAD-systemet, tilpasses i nært samarbejde med kunden og bearbejdes derefter i en effektiv maskinpark. På denne måde opstår der hver dag nye kundespecifikke blokvarianter i GEMÜ's designcenter.

Optimering af tid og omkostninger

Ventilhusene med flervejsventiler af plast udarbejdes som standard af PVC-U, PP, PP-natur, PVDF og PEEK. Løsninger med flere materialer er mulige efter aftale. Som regel fremstilles flervejs-ventilblokke af halvfabrikata, af hele blokke, ved hjælp af spåntagende bearbejdning. Ved høje styktal udvikler GEMÜ sammen med kunden individuelle løsninger ved hjælp af sprøjtestøbningsmetoden. Dette giver væsentligt lavere omkostninger pr. enhed. Værktøjerne til dette arbejde udvikler og fremstiller GEMÜ selv på deres egen fabrik. Dermed er kvalitetssikringen garanteret gennem alle procestrin: Hurtigt, fleksibelt og med et krav om høj kvalitet.

Fordele med GEMÜ M-blokken med flervejsventiler af plast:

  • Individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
  • Meget kompakt konstruktion / fremstillet af en materialeblok med flere ventilsæder
  • Færre fittings, svejsesømme og klæbesteder -> færre potentielle lækagesteder
  • Reduceret montage- og installationsarbejde
  • Lavt hold-up-volumen, lille beskyllet flade
  • GEMÜ modulsystem med kvalitetskomponenter, der er tilpasset hinanden (aktuatorer, membraner, ventilhuse, indikatorer, stillings- og procesregulatorer)
  • Standardtilslutninger som gevindmuffer, limede studser, svejsede studser, armaturforskruninger, klemmer og flanger kan anvendes

Kontinuerlig desinfektion af kølesmøremidler og skærevæsker

Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid
I den metalforarbejdende industri er kølesmøremidler og skærevæsker uundværlige til bearbejdningsprocesserne for at forhindre ændring af strukturen i værktøj og materiale. Ud over vand og olie består de af additiver, som f.eks. skumdæmpende midler, stabilisatorer,
mere