Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Processtyring

Fra enkeltstyksfremstilling til serieproduktion

Projekter består hos GEMÜ af fem faser. Afslutningen af hver enkelt fase er en milepæl, der indeholder en vurdering samt frigivelse af næste fase. Kundeløsninger begynder primært i fase tre.

Fase 1: Koncept

Kravene til det nye produkt defineres i licitationsspecifikationerne. Derefter udarbejdes der design- og konceptvarianter. Patentrettighederne afklares, den foreløbige myndighedsstrategi samt risiko- og omkostningsanalyser udarbejdes.

Fase 2: Produktudvikling

Ved finplanlægningen af projektet bliver licitationsspecifikationerne til grundspecifikationer. Efter frigivelsen begynder produktudviklingen. Til dette formål genereres der CAD-data og bygges prototyper. Fremstillingsprocessen (inkl. testplanlægning) planlægges. Påskrift og emballering af produktet defineres.

Fase 3: Procesudvikling

I procesudviklingen konstrueres, fremstilles og afsendes der prøver af værktøjer, anordninger og måleværktøjer. Sideløbende implementeres kvalificeringsprocesserne. Der udarbejdes retningslinjer for produktionen, og der uddannes personale. Procesudviklingen er afsluttet, når værktøjernes, anordningernes og anlæggenes funktionsevne er dokumenteret vha. kvalificeringen.

Fase 4: Procesdokumentation

Dokumentationsfasen starter med designet, document freeze og den begyndende ændringsstyring. Procesdokumentationen udarbejdes i tre valideringsforløb. Til dette formål fremstilles og testes der 0-serie-dele ud fra procesdokumentationen i et antal, der næsten svarer til en standard-batch-størrelse. Hvis det ønskes, kan der også udføres et større antal testobjekter. Efter valideringen registreres produktet og frigives til produktion.

Fase 5: Markedsintroduktion

Efter den endelige projektvurdering introduceres produktet på markedet.