Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Nanometer-kaskadefilter til virusreduktion

Nanometer Filter Cascade for virus removal
Ved forarbejdning af humanplasma-proteinopløsning skal det sikres, at en ikke-tilladt ophobning af vira modvirkes. Hertil anvendes nanometer-kaskadefiltret, som beskrives i denne applikation. Det sikrer, at eksisterende vira og/eller efterfølgende kontaminering med tilførte vira fjernes, således at den humane plasma er egnet til fortsat anvendelse, og der ikke kan opstå sundhedsskader pga. slutproduktet. De særlige krav til procesteknikken var, at mediet skulle kunne transporteres uden at pulsere, og produktet skulle sikres en så skånsom strømningshastighed som muligt. Anlægget skulle kunne rengøres og steriliseres med CIP.
Andre applikationseksempler

Nyttigt til download

DE
pdf
110 KB
GB
pdf
116 KB