Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Produktionsanlæg til øjensalve

Production line for eye ointment
Ved fremstilling af øjensalve skal man sørge for, at produktet, som består af flere komponenter, blandes optimalt og frem for alt er sterilt. Hertil anvendes et vakuum-procesanlæg med to blandingsbeholdere, der er koblet efter hinanden, og hvor røreværkerne er omdrejningstalsregulerede. De har til opgave på en skånsom måde og ved et konstant tryk at blande og emulgere komponenterne, som tilføres automatisk. For at undgå grænselag og opnå en helt igennem jævn konsistens under røringen føres blandingen ud af forblanderen på udsatte steder og føres via et avanceret rørsystem ind i færdigblanderen.
Andre applikationseksempler

Nyttigt til download

FR
pdf
169 KB
GB
pdf
222 KB
DE
pdf
194 KB