Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Sterilisationsanlæg til medicinsk udstyr

Sterilisation system for medical equipment
På sygehuse og medicinske faciliteter er der ud over de sterile operationsinstrumenter behov for en masse hygiejniske hjælpemidler og beholdere. Til dette formål sorteres de tilsmudsede/kontaminerede dele i transportvogne og køres ind i vaske-/aseptikmaskinen. I første trin forvaskes der med 55°C varmt, særligt forbehandlet vand. I andet trin udføres hovedrengøringen ved samme temperatur. Der er tilsat et rengøringsmiddel til det forbehandlede, demineraliserede vand. Derefter udføres skylningen ved 85-90°C i et tredje trin.
Andre applikationseksempler

Nyttigt til download

GB
pdf
118 KB
DE
pdf
108 KB