Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Innovativ og universel løsning til Life-Cycle-management af anlæg

Innovativ og universel løsning til Life-Cycle-management af anlæg

GEMÜ CONEXO er en innovativ og universel løsning til Life-Cycle-management af alle typer anlæg. Systemet består aktuelt af ventiler, som er udstyret med RFID-chips og en tilhørende IT-infrastruktur.

Alle relevante ventilkomponenter, som hus, aktuator og membran, kan spores entydigt vha. serialisering og udlæses vha. RFID-læseren CONEXO Pen. CONEXO-appen, som kan installeres på mobile terminaler, letter og forbedrer processen med "installation qualification" samt gør vedligeholdelsesprocessen mere transparent og lettere at dokumentere. Vedligeholdelsesmontøren guides aktivt gennem vedligeholdelsesplanen og har alle informationer om ventilen direkte til rådighed, som f.eks. fabriksattester, kontroldokumentation og vedligeholdelseshistorik. Med CONEXO-portalen som det centrale element kan alle data indsamles, administreres og viderebearbejdes.

Nu er porteføljen blevet udvidet med en eftermonteringsløsning. Med CONEXO Retrofit er det muligt at modernisere GEMÜ-ventiler i allerede eksisterende anlæg samt produkter fra tredjepartsudbydere med GEMÜ CONEXO og integrere dem i det dertil beregnede softwaremiljø. Der er forskellige muligheder til rådighed til mærkning af anlægskomponenterne afhængigt af behov: Plastskilt med kabelbinder, selvklæbende etiketter til plastkomponenter samt en permanent rustfri stålplombe.

Produktprogrammet suppleres også med en cloud-løsning. Her er det ikke nødvendigt at installere CONEXO-portalen lokalt. Denne type forbindelse muliggør global og netværksuafhængig adgang til de gemte data.

Download

retrofit
.jpg
474 K
dk
.docx
17,45 K