Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Manipulationssikker dokumentation til sterile og hygiejniske processer

Kravene til produktion i overensstemmelse med Good Manufacturing Practice medfører, at producenter og OEM'er skal udarbejde en omfattende dokumentation af mange arbejdstrin. Hertil hører administration af tjeklister, servicebøger, anlægsdiagrammer og inventarlister samt forskellige initiativer til sikring af en permanent mærkning af alle komponenter.

Kravene øges også løbende i forbindelse med hygiejniske processer. Derfor bindes der hele tiden flere ressourcer på grund af dokumentationen. Med GEMÜ CONEXO gøres idrifttagning, drift og vedligeholdelse ikke kun papirfri, men forenkles også væsentligt.

Digital mærkning og "installation qualification"

De enkelte ventil-, måle- og reguleringskomponenter kan altid identificeres direkte i anlægget ved hjælp af den indsatte eller påsatte RFID-chip, hvilket f.eks. letter "installation qualification". Via en mobil softwareløsning er der her også gemt informationer om overensstemmelseserklæringer, attester og certifikater for hver komponent / mærkning. Også følgeseddelnummer, ordrebekræftelsesnummer og fremstillingsdato samt produktnummer er entydigt tilknyttet enheden. I forbindelse med produkter fra tredjepartsudbydere kan disse informationer også indlæses og gemmes. Begge dele sker papirfrit og i løbet af få sekunder.


Andre ordrespecifikke dokumenter som f.eks. datablade og driftsvejledninger læses og tilføjes også for hver komponent / mærkning.

Produktoverensstemmelser og processikkerhed

Alle GEMÜ-produkter er stadig i overensstemmelse med USP Class VI, FDA og EU-forordning 1935/2004 med RFID-chip – hvis dette også tidligere var tilfældet. Forskellige produktionstrin og rengøringsprocesser kan også fortsat implementeres. Hertil hører el-polering, bejdsning / passivering, elektrokemisk bearbejdning og autoklavering (ved 123°C-135°C). Selv CONEXO-appen og -portalen er programmeret ud fra retningslinjerne for Good Manufacturing Practice, og alle komponenter kommunikerer udelukkende via sikkerhedsstandarder og med krypterede data.

Papirfri vedligeholdelse og udvidede serviceapplikationer

Vedligeholdelsesmontøren guides aktivt gennem den individuelt strukturer- og redigerbare vedligeholdelsesplan ved hjælp af den mobile softwareløsning på tabletten og har alle tilknyttede informationer direkte til rådighed, som f.eks. vejledninger, fabriksattester og kontroldokumentation. Denne pakke suppleres med mulighederne for en vedligeholdelseslogbog samt fotodokumentation. Især sidstnævnte anvendes til at optimere vedligeholdelsescyklusser for hvert anlægsafsnit, fordi alle data også over lange perioder kan sammenlignes én til én på en skærm.

Eftermontering og cloud-løsning

Med CONEXO Retrofit er det muligt at eftermontere GEMÜ-ventiler, enheder og produkter fra tredjepartsudbydere i allerede eksisterende anlæg. Ved hjælp af dette modul integreres produkter fra tredjepartsudbydere også i softwaren. De enkelte moduler suppleres også med en cloud-løsning. Denne type forbindelse muliggør global og netværksuafhængig adgang til de gemte data. Ligesom ved den lokalt installerbare portalløsning kan GEMÜ heller ikke ved denne pakke koble sig på kunders anlæg eller udlæse data.