Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

Struktureret vedligeholdelsesarbejde til industrielle processer

RFID-teknologien har allerede i nogle år været anvendt inden for mange brancher til dokumentations- og vedligeholdelsesprocesser. Her implementeres især vedligeholdelsesplaner fra papir og nogle steder digitalt med såkaldte "handhelds". Med det nye CONEXO-system fortsætter GEMÜ ad denne gennemprøvede vej og tilføjer flere afgørende funktioner.

Support til montagemedarbejdere og eksterne udbydere af serviceydelser

 • Planer over anlæg er til rådighed digitalt og offline direkte ved anlægget
 • GEMÜ-komponenter tilknyttes entydigt og samles evt., f.eks. når det gælder kompletventiler. Dokumentationen er vedlagt
 • Komponenter fra tredjepartsudbydere kan mærkes og tilknyttes, og den passende dokumentation kan gemmes

Særlig komponentmærkning

Ingeniører og teknikere hos GEMÜ har i forbindelse med CONEXO fokuseret på også at mærke så mange komponenter som muligt i delkomponenter og dermed muliggøre en nøjagtig og detaljeret implementering af funktionsspecifikationen:

 • For første gang mærkes membraner permanent. Det forhindrer f.eks. effektivt montering af materialer med tilnærmelsesvist samme udseende som f.eks. ved brug af glasfiberforstærkning.
 • På membranventiler er der også anbragt en chip på både aktuator og hus. Disse er også permanent anbragt og sikret mod manipulation.
 • Ved andre ventiltyper, måleapparater og produkter fra andre udbydere anvendes der PET-mærkater af høj kvalitet med UL-godkendelse eller plomber og TAG-skilte af rustfrit stål. Disse kan alt efter størrelse og position også opdeles i flere delkomponenter.


 • Driftsvejledninger samt andre relevante dokumenter som f.eks. overensstemmelseserklæringer er gemt på CONEXO-portalen for hver RFID-chip og kan altid downloades offline og direkte ved anlægget via CONEXO-appen.

Individualiserede vedligeholdelsesplaner og vedligeholdelsescyklusser

CONEXO er udformet som et åbent og fleksibelt system. Derfor er det muligt at oprette et vilkårligt antal vedligeholdelsesplaner. Disse kan f.eks. udformes på grundlag af VDMA-standardbladene. Det er også muligt at gemme fritekst og processer, f.eks. for at vise de fem sikkerhedsregler iht. DIN VDE 0105 og huske personalet på dem. Her kan forløbet også udformes således, at der kræves en aktiv bekræftelse af et eller flere arbejdstrin. Nødvendige materialer og andre vigtige informationer kan også altid suppleres og ændres af brugere med administratorrettigheder. Derudover har medarbejderne mulighed for selv at gemme kommentarer i form af fritekst.

Særlig systemåbenhed og interfacetilslutning

 • Feltdata indsamles via CONEXO og arkiveres og administreres centralt
 • En del af feltdataene er også en vedligeholdelseslog samt fotodokumentation, der f.eks. kan anvendes til sammenligning af sliddele.
 • Feltdata og gemte informationer kan importeres og eksporteres til og fra alle gængse ERP-, SCADA- og maintenance-systemer.


På denne måde kan processer i forbindelse med vedligeholdelsesstyring, tilstandsorienteret vedligeholdelse og reservedelsstyring effektivt kombineres. Det er også lettere at finde de faktorer, som påvirker reservedelenes levetid. Dermed bliver det i fremtiden muligt i takt med en målrettet, forebyggende vedligeholdelse at reducere anlæggets stilstandsperioder og optimere lagerbeholdningen af reservedele.

Dele i GEMÜ CONEXO

 • Ventiler samt andre enheder med RFID-chip
 • CONEXO-pen til identifikation og udlæsning af informationer fra RFID-chippen
 • CONEXO-app til mobil anvendelse og
 • CONEXO-portal til central styring og overvågning.

Brug af tablet udvider samtidig supportmulighederne for montører og vedligeholdelsespersonale betydeligt. Datablade og driftsvejledninger kan altid ganske let gennemses direkte på stedet. Der kan også gemmes montagevideoer for de enkelte produkter og vedligeholdelsesprocesser som f.eks. udskiftning af membraner.

Eftermontering og cloud-løsning

Med CONEXO Retrofit er det muligt at eftermontere ventiler i allerede eksisterende anlæg. Ved hjælp af dette modul integreres produkter fra tredjepartsudbydere også ganske enkelt i softwaren. De enkelte moduler suppleres også med en cloud-løsning. Denne type forbindelse muliggør global og netværksuafhængig adgang til de gemte data. Ligesom ved den lokalt installerbare portalløsning kan GEMÜ heller ikke ved denne pakke koble sig på kunders anlæg eller udlæse data.