Der benyttes cookies på GEMÜ's websider. Når du bruger siden, erklærer du dig indforstået med dette. For at foretage personlige indstillinger skal du klikke her.

I overensstemmelse med GMP og uden papirforbrug

Vedligeholdelse af anlægskomponenter med GEMÜ Conexo

Kravene til produktion inden for den farmaceutiske industri og bioteknologi medfører, at producenter og OEM'er skal udarbejde en omfattende dokumentation af mange arbejdstrin. Hertil hører administration af tjeklister, servicebøger, anlægsdiagrammer og inventarlister samt forskellige initiativer til sikring af en permanent mærkning af alle komponenter.

Digital mærkning og manipulationssikker dokumentation

Med RFID-teknologi får man helt nye muligheder for at afmærke komponenter i anlæg digitalt og manipulationssikkert samt gemme, sikkerhedskopiere og bearbejde de tilhørende informationer elektronisk. De forskellige komponenter forsynes med RFID-chips. Derudover er der behov for en IT-infrastruktur, der består af en mobil og en stationær softwareløsning. Hver enkelt relevant komponent i anlægget (f.eks. ventiler) og sågar enkeltdele i komponenterne kan spores entydigt ved hjælp af serialisering og altid identificeres i anlægget ved hjælp af en RFID-læser.

Papirfri vedligeholdelse og udvidede serviceapplikationer

Den mobile software letter og forbedrer ikke kun processen med "Installation qualification", men dokumenterer i fremtiden også vedligeholdelsesprocessen endnu sikrere og bedre. Vedligeholdelsesmontøren guides aktivt gennem den individuelt strukturer- og redigerbare vedligeholdelsesplan og har tilknyttede informationer direkte til rådighed, som f.eks. vejledninger, fabriksattester og kontroldokumentation. Denne pakke suppleres med mulighederne for en vedligeholdelseslogbog samt fotodokumentation.

Interaktive applikation

Nedenstående interaktive applikation er let at betjene med venstre museknap. Du kan klikke på alle tekstfelter, der er markeret med rødt. Når du har klikket på den pågældende ventil, kan du vælge mellem menupunkterne "RFID-info" og "Vedligeholdelse". Det komplette anlæg og de enkelte ventiler kan roteres ved at holde museknappen nede. I området "Information" findes der en zoom-funktion, som du aktiverer ved at dobbeltklikke.
Applikationen er til rådighed på tysk og engelsk. Hvis du ønsker at skifte til engelsk, skal du trykke på knappen nederst til højre.