Hurtig aftapning og præcis regulering
ved hjælp af ventiler med servoaktuator

Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?

Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:

Pharma & Biotechnology

Watch presentation

Food & Beverage

Watch presentation


To innovative teknologier i kombination

Hermetisk adskillelse og god reguleringsevne – udelukker det ikke hinanden?

Nej, for påfyldningsventilen GEMÜ F60 servoDrive og reguleringsventilen GEMÜ 567 servoDrive er baseret på et unikt tætningskoncept, PD-teknologien. Den er udviklet af GEMÜ for at kombinere fordelene ved membranventiler med sædeventilernes fordele. Ventilens geometri muliggør hermetisk adskillelse af aktuatoren fra mediestrømmen samt store flowmængder og en meget stor reguleringsnøjagtighed. Takket være det yderst robuste tætningsmateriale PTFE TFMTM kan ventilerne anvendes til olie- og fedtholdige medier og er særdeles velegnede til CIP-/SIP-rengøringsprocessen.

 

Hurtig servoaktuator med omfattende reguleringsfunktioner

Traditionelt anvendes der ofte pneumatisk aktiverede membranventiler, slange- eller stempelpumper til hygiejnisk og aseptisk aftapning. Med den elektromotoriske servoaktuator i påfyldningsventilerne GEMÜ F60 og 567 servoDrive, som er fremstillet komplet af rustfrit stål, kan der nu opnås en helt ny dimension inden for nøjagtighed og hastighed.

Ud over aktivering i realtid og de integrerede reguleringsfunktioner udmærker linearaktuatoren sig også ved en høj indstillingsnøjagtighed og hastighed. GEMÜ servoDrive muliggør en hurtig og præcis dosering ved et driftstryk på op til 7 bar. Takket være frit programmerbare regulerings- og påfyldningskurver kan individuelle, kundespecifikke krav opfyldes. Det kan f.eks. være skiftende beholdere eller forskellige påfyldningsmængder.

 

Frit programmerbare regulerings- og påfyldningskurver muliggør større fleksibilitet

Din fordel

 • Præcis aftapning af meget små mængder
  takket være en præcis doseringsnøjagtighed på +/- 0,5 %

 

 • Processikkerhed
   ved hjælp af en høj reproducerbarhed på +/- 0,5 %

 

 • Stor kapacitet
  takket være hurtige aftapningscyklusser på < 1 sekund

 

 • Lave omkostninger
  ved hjælp af lang motorlevetid på > 50 mio. omskiftninger

 

 • Lille servicebehov
  takket være enkel udskiftning af sliddele
  (patronskift på < 2 minutter)

 

 • Mulighed for grundig rengøring
  takket være bestandige materialer og et design med meget lidt dødrum

 

Rekvirer informationer

Applikationer

GEMÜ F60 servoDrive | Tryk-tid-dosering af meget små mængder

Især i farmaindustrien er en ekstremt nøjagtig dosering af mediet ekstra vigtig. Til aftapning af meget små mængder kræves der derfor yderst præcise og hurtige påfyldningsventiler. Påfyldningsventilen GEMÜ F60 servoDrive muliggør en præcis dosering ved hurtige omskiftningsfrekvenser. Ved fyldning af injektionsflasker styrer GEMÜ F60 servoDrive medietilførslen til doseringsnålen. Samtidig holdes tanktryk og niveau konstant af en pumpe og sensorer. Aftapning af meget små mængder med GEMÜ F60 servoDrive muliggør nøjagtige doseringsprocesser med høj hastighed, der muliggør en stor prøvekapacitet.

GEMÜ 567 servoDrive | Dosering af saltvand i næringssubstrater

Ved produktion af medikamenter er en konstant kvalitet og et nøjagtigt blandingsforhold mellem de aktive stoffer essentiel. Reguleringsventilen GEMÜ 567 servoDrive sikrer en nøjagtig regulering af selv meget små mængder. Ved dosering af saltvand i et næringssubstrat doseres det aktive stof ind i hovedledningen via et tilledningsrør. Samtidig sørger pumpe og niveaumåler for en konstant mediemængde i tanken. Den ønskede mediemængde måles ved hjælp af en flowmåler og doseres nøjagtigt ved hjælp af reguleringsventilen GEMÜ 567 servoDrive. I hovedledningen bestemmes og holdes mediestrømmen også konstant ved hjælp af en flowmåler. Både flowmåleren og GEMÜ 567 servoDrive er forbundet til maskinstyringen og sikrer således en konstant mængde aktivt stof i hovedledningen.

Produkterne i detaljer

             Reguleringsventilen GEMÜ 567 servoDrive                                 Påfyldningsventilen GEMÜ F60 servoDrive