Virtual Reality

Technical training neu gedacht

Teknisk undervisning på en ny måde

Ventil-, måle- og reguleringskomponenterne af høj kvalitet fra GEMÜ er vigtige elementer i et procesteknisk anlæg. Faglig korrekt indbygning og vedligeholdelse er således forudsætningen for anlæggets effektive drift og optimale driftscyklusser. Som et ideelt supplement til de praksisbetonede servicekurser har vores kursusteam derfor udviklet et virtual-reality-kursusmodul, som specifikt understøtter service på membranventiler yderligere.

Billedundertekst: I GEMÜ's videostream: Lær for fremtiden med virtual reality.

Immersiv (dybere) indlæring

Ved at kombinere teoretisk og praktisk indlæring øges evnen til at huske arbejdstrin og selve arbejdsforløbet generelt. Derfor undervises deltagerne på GEMÜ's servicekurser om udskiftning af membraner først og fremmest direkte ved produkterne efter en teoretisk introduktion. Derefter kan man vælge, at VR-kurset skal følge bagefter, således at man gennem en procesorienteret indlæring af bevægelsesforløbene muliggør en yderligere uddybning af den tilegnede viden.
Deltagerne videreuddannes på en legende måde, som trods dette kan anvendes helt konkret i arbejdshverdagen. Ved hjælp af gamification-elementer kan der skabes yderligere inspiration til indlæring, og undervisningen kan gøres til en ægte oplevelse.

VR-applikationens indhold

  •  Introduktionsmodul med afvekslende opgaver til legende indlæring af bevægelsesforløbene og som "motivation" til kurset som sådan
  • Hurtig og letforståelig introduktion ved hjælp af en understøttende, kontekstorienteret fremgangsmåde, hvor de aktiviteter, der skal udføres, introduceres trin for trin ("kursustilstand")
  • (Selv-)tjek ved hjælp af den såkaldte "eksamenstilstand" (som tilvalg med digitalt certifikat inklusive dokumentation af eventuelle fejl) uden informations- og hjælpefunktioner

Fordele ved det virtuelle rum

  •  Intensivering af indlæringserfaringen ved at ændre omgivelserne og dermed de visuelle sansepåvirkninger (fra undervisningslokalet / værkstedsbordet til VR-rummet)
  • Komplet fordybelse i undervisningsindholdet for senere hurtigere at kunne genkalde sig den formidlede viden
  • Høj indlæringseffekt gennem praksisbetonet interaktion og bevægelsesforløb

Alle VR-kurser ledsages af tekniske undervisere med mange års brancheerfaring, som også udfører de praksisorienterede kurser i udskiftning af membraner.

Fordele ved RFID-understøttet vedligeholdelse / GEMÜ CONEXO

Uanset om der er tale om produktion i overensstemmelse med Good Manufacturing Practice, optimering af vedligeholdelsesintervaller eller hurtig efterbestilling af sliddele: Med RFID-teknologi får man helt nye muligheder for at afmærke komponenter i anlæg digitalt og manipulationssikkert samt gemme, sikkerhedskopiere og bearbejde de tilhørende informationer elektronisk.

 

På VR-kurset findes der specifikt et modul til simulation af håndteringen af / arbejdet med denne teknologi og med servicesystemet CONEXO. Her lærer deltagerne at håndtere RFID-readeren / pennen og appen på tabletten og indoptage servicetrinnenes rækkefølge. Således undersøges bl.a. membranen, og dens tilstand vurderes i appen. Disse informationer overføres i praktisk drift til den centrale administration og kan anvendes som grundlag for fastlæggelsen af det næste serviceinterval.

Global tilgængelighed

VR-kurserne kan allerede nu hurtigt gennemføres i flere lande, f.eks. i vores afdelinger i Tyskland, Frankrig og Østrig eller som inhouse-kurser med det mobile VR-udstyr direkte hos kunden. En yderligere mulighed er virtuel forbindelse mellem lokaliteterne. Der er mulighed for at mødes med afdelingerne, som er udstyret med VR, i det virtuelle "cyber-klasseværelse" for at diskutere emner eller forklare og vise produkter. Dette muliggør en moderne og samtidig rentabel arbejdsmåde.