GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Prosessinhallinta

Yksittäisvalmistuksesta sarjatuotantoon

Projektit käsittävät GEMÜllä viisi vaihetta. Kunkin vaiheen päättyminen on virstanpylväs, johon sisältyy katsaus ja hyväksyntä seuraavaan vaiheeseen. Asiakasratkaisut alkavat ensisijaisesti kolmannesta vaiheesta.

Vaihe 1: Konsepti

Uutta tuotetta koskevat vaatimukset määritellään vaatimusluettelossa. Sen jälkeen laaditaan design- ja konseptivaihtoehtoja. Patenttikelpoisuus selvitetään, alustava lainsäädäntöön liittyvä strategia sekä riski- ja kustannusanalyysi laaditaan.

Vaihe 2: Tuotekehitys

Tarkkaa projektisuunnitelmaa varten vaatimusluettelosta johdetaan tekniset määritelmät. Hyväksynnän jälkeen alkaa tuotekehitys. Sitä varten generoidaan CAD-tiedot ja valmistetaan prototyypit. Valmistusprosessi (ml. tarkastuksen suunnittelu) suunnitellaan. Tuotteen tekstit ja pakkaus määritellään.

Vaihe 3: Prosessikehitys

Prosessikehityksessä konstruoidaan, valmistetaan ja näytteistetään valumuotit, välineet ja tulkit. Samanaikaisesti toteutetaan kvalifiointiprosessit. Tuotanto-ohjeistukset laaditaan, ja työntekijät koulutetaan niiden mukaisesti. Prosessikehitys päättyy, kun valumuottien, välineiden ja laitteistojen toimivuus on osoitettu kvalifioimalla.

Vaihe 4: Prosessitodistus

Todistusvaihe alkaa designista, dokumenttien jäädytyksestä ja alkavasta muutostenhallinnasta. Prosessitodistus saadaan kolmesta validointikierroksesta. Tätä varten tuotetaan ja tarkastetaan sarjatuotannon eräkokoa kutakuinkin vastaava määrä 0-sarjaosia prosessidokumentoinnin mukaisesti. Niin haluttaessa voidaan toteuttaa laajempikin tarkastus. Validoinnin jälkeen tuote rekisteröidään, ja sille annetaan hyväksyntä sarjatuotantoon.

Vaihe 5: Markkinoille saattaminen

Viimeisen projektikatsauksen jälkeen tuote saatetaan markkinoille.