GEMÜn Compliance-ohjelma

GEMÜn Compliance-ohjelma

"GEMÜ Groupin keskuudessa vallitsee keskinäinen ymmärrys siitä, että GEMÜllä ei tehdä mitään kompromisseja yritystoiminnan Compliance-vaatimustenmukaisuuden toteutuksen suhteen. Rehellisen ja luotettavan toiminnan periaatteet koskevat meitä kaikkia ‒ aina ja kaikkialla." 

- Gert Müller -
Toimitusjohtajana toimiva osakas

Ymmärrys

GEMÜ toteuttaa kestävän kehityksen yrityskulttuuria ja reilua liiketoimintaa. Maailmanlaajuisesti toimivana yrityksenä GEMÜllä on pitkät perinteet yhteiskunnallisen vastuun kannosta koskien asiakkaita, työntekijöitä ja avoimuutta. Tähän yhteiskunnalliseen vastuuseen kuuluu, että GEMÜ noudattaa voimassa olevia lakeja, kunnioittaa eettisiä perusarvoja ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti aina ja kaikessa.

Täytäntöönpano

Compliance-ohjelma on edellä kuvattua taustaa vasten olennainen osa GEMÜn toimintastrategiaa, ja kaikkien työntekijöiden on toimittava sen mukaisesti. GEMÜ on ottanut käyttöön useita eri toimenpiteitä, joilla varmistetaan Compliance-ohjelman mukainen toiminta ja täytäntöönpano GEMÜssä maailmalaajuisesti. 

GEMÜ on kehittänyt Compliance-ohjelman, joka

  • ennaltaehkäisee Compliance-rikkomuksia (ennaltaehkäisy)
  • havaitsee mahdolliset Compliance-rikkomukset mahdollisimman nopeasti (havaitseminen)
  • pysäyttää Compliance-rikkomukset välittömästi ja tehokkaasti (reagointi)