GEMÜn Compliance-ohjelma

Hyvä hallintotapa

GEMÜn Compliance-ohjelma

Periaatteenamme ja tärkeimpänä tavoitteenamme on toimia oikein.

"GEMÜllä olemme erittäin ylpeitä tuotteistamme ja palveluistamme. Rehellisyys ja luotettavuus kaikilla toiminnan tasoilla on ratkaisevassa osassa yrityksessämme. Sen vuoksi GEMÜ ei tee minkäänlaisia kompromisseja yritystoiminnan laillisen ja määräysten mukaisen harjoittamisen suhteen. Vastuuntuntoisen ja rehellisen toiminnan periaatteet koskevat meitä kaikkia ‒ aina ja kaikkialla."

- Gert Müller -

Toimitusjohtajana toimiva osakas

Tavoitteemme ja arvomme

GEMÜ kehittää korkealaatuisia tuotteita vaativille asiakkaille, jotka toimivat erittäin herkillä elinkeinoelämän aloilla. Kansainvälisesti toimivana perheyrityksenä, jolla on takanaan pitkä historia, olemme tietoisia siitä, että toiminnallamme on kauaskantoisia seurauksia. Tavoitteenamme on, että kaikki, mitä teemme, täyttää korkeimmat eettiset, lailliset ja ammatilliset vaatimukset.


Täytäntöönpano

Vastuullinen ja lainmukainen toiminta on yksi yrityksemme menestyksen perusedellytyksistä.  Huomioimme tämän selkeällä sisäisellä ohjeistuksella, johdonmukaisella toteutuksella ja nollatoleranssilla rikkomustapauksissa. 


GEMÜ Groupin käytännesäännöt

Varmistaaksemme arvojen sisäistämisen yritysryhmän sisällä olemme ottaneet käyttöön GEMÜ-käytännesäännöt (Code of Conduct). Ne koskevat sitovasti kaikkia työntekijöitä ja muodostavat lisäksi perustan kaikelle yhteistyölle ja kanssakäymiselle yhteistyökumppaneiden kanssa.


Vastuullinen hankinta

Asetamme tiukat vaatimukset hankintatoiminnallemme ja panostamme pitkäaikaisiin, pysyviin kumppanuuksiin. GEMÜ Groupin alihankkijoiden käytännesäännöissä selostetaan yhteistyön perusperiaatteet, jotka koskevat sitovasti kaikkia yhteistyökumppaneita. 


Compliance-ilmoitusjärjestelmä

Elektronisen RIMIKSX-ilmoitusjärjestelmämme kautta voit ilmoittaa täysin anonyymisti havaitsemistasi rikkomuksista tai väärinkäytösepäilyistäsi seuraaviin aiheisiin liittyen:

• Lahjonta (myös sen yritykset) tai korruptio

• Varkaus

• Törkeä tai sopimaton sosiaalinen käytös, #MeToo, syrjintä, häirintä, ahdistelu

• Kilpailuoikeuden vastainen käyttäytyminen

• Kavalluksen tai petoksen aiheuttamat omaisuusvahingot

• Kavallus (esimerkiksi materiaalit, työvälineet, jne.)

• Tietosuojarikkomukset ja asiakirjojen peukalointi

• Työsuojelu- ja ympäristömääräysten rikkomukset

• Kilpailunvastainen toiminta

• Pakko- ja lapsityö

GEMÜ Groupin käytännesäännöt

Alihankkijoiden käytännesäännöt