GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Puhtaampi tuotanto

GEMÜllä

Sekä lyhyen aikavälin toimenpiteistä että pitkän aikavälin projekteista neuvotellaan säännöllisesti ja tulokset siirretään käytäntöön. Olemassa olevien kiinteistöjen energiasaneerauksen lisäksi GEMÜ kiinnittää laajentumisessaan erityistä huomiota uusien rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Energiasaneeraus

GEMÜ investoi jatkuvasti yritysryhmän olemassa oleviin kiinteistöihin. Esimerkiksi vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä uusittiin 1960-luvulta peräisin olevan rakennuksen koko ikkunajulkisivu. Lisäksi tehtiin useita toimenpiteitä, joilla julkisivua korjattiin kaasulämmityksen aiheuttamien kulujen pienentämiseksi.

Uudisrakennukset

Kaikkien uusien tuotantolaitosten ja rakennusten suhteen arkkitehdeille ja rakennusprojekteista vastaaville on annettu tehtäväksi mahdollisimman hyvin kestävän kehityksen mukainen suunnittelu ja rakentaminen. Esimerkiksi tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksen GEMÜ Dome rakennukseen toteutettiin auringon kiertoa seuraava aurinkoenergian keräinjärjestelmä. Saksan Kupferzelliin rakennettuun tuotanto- ja logistiikkakeskukseen valittiin sen sijaan lämpövoimala. Myös Sveitsin Emmenissä sijaitseva puhdastilatuotantolaitos toteutettiin uusimpien näkökohtien mukaisesti. Esimerkiksi lämmitykseen käytetään poistoilman lämmön talteenottoa.

GEMÜ-virstanpylväs 2015: Uudisrakennus Kiinassa

GEMÜ on rakentanut myös Kiinassa mahdollisimman ympäristöystävällisesti, ja kesällä 2015 otettiin käyttöön yritysryhmämme modernein rakennus. Lämmön ja jäähdytyksen tuotto on toteutettu yhdistelmälaitteistolla, jätevedet hyödynnetään ja käytetyt tekniikat ja rakennusmateriaalit ovat erittäin nykyaikaisia. Käytön aikana myös valvotaan energiankulutusta.

Työturvallisuus ja työsuojelu

Resursseja säästävien näkökohtien ohella GEMÜ panostaa kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassaan erityisesti myös työturvallisuuteen ja työsuojeluun. Sen mukaisesti tuotannossa käytettävien vaarallisten aineiden määrää on vähennetty, ja on käynnistetty erilaisia terveyttä edistävä hankkeita kuten terveyspäivien ja yrityksen urheilutapahtumien järjestäminen.