GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Laatupolitiikka

Yrityksemme johto on laatinut laatupolitiikkamme. Vuodesta 1995 lähtien GEMÜ on standardin DIN EN ISO 9001 mukaan ja vuodesta 2006 lähtien standardin DIN EN ISO 13485 mukaan sitoutunut käyttämään johdonmukaisesti ja parantamaan jatkuvasti laadunhallintajärjestelmää Sveitsissä sijaitsevalla tehtaalla (Emmen). Laatupolitiikkamme määrittää laatutavoitteittemme raamit. Sen tarkoituksenmukaisuus ja asianmukaisuus tarkastetaan säännöllisesti.

Laatu tarkoittaa meille tuotteiden laadun lisäksi myös kaikkien yksittäisten prosessivaiheiden laatua. Meidän tulee ymmärtää asiakkaidemme kaikki tarpeet ja vaatimukset, jotta voimme tarjota heille sopivia, laadullisesti korkealuokkaisia ratkaisuja. Tuotteidemme ja ratkaisujemme tulee auttaa asiakkaitamme menestymään markkinoilla.

Prosessit ja parannus:

Prosessiemme tavoitteena on asiakkaidemme odotusten täyttäminen. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi prosesseja parannetaan säännöllisesti. Parannuksia käynnistetään työntekijöidemme aloitteesta, auditointien pohjalta tai ulkopuolisten vaikuttimien perusteella. 

Asiakastyytyväisyys:

Asiakkaidemme tyytyväisyys on yritystoimintamme keskeinen intressi, ja mittaamme sitä säännöllisesti. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme laatua ja toimitusvarmuutta sekä palvelujamme, jotta voimme lisätä asiakastyytyväisyyttä entisestään. Asiakkailtamme saama palaute on erittäin tärkeä tekijä toimintamme parantamisessa. 

Työntekijät:

Työntekijät ovat arvokas pääoma yrityksellemme. Valitsemme heidät heidän ammatillisen osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella ja koulutamme heitä jatkuvasti. Edellytämme kaikilla hierakiatasoilla oma-aloitteista ja vastuullista toimintaa.

Toimittajat:

Jokainen ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Sen vuoksi etsimme yhteistyökumppaneiksi vahvoja toimittajia, jotka jakavat laatukäsityksemme ja ympäristötietoisuutemme ja jotka eivät pyri lyhytjänteiseen voiton maksimointiin.Toimittajillemme antamamme intensiivisen tuen myötä autamme heitä kehitystyössä, jotta myös sinä voit hyötyä prosessiemme jatkuvasta parannuksesta.