Käytännönläheistä tuote- ja teknologiatietoutta

GEMÜ on jo useiden vuosien ajan tarjonnut kansainväliselle asiakaskunnalleen ja maailmanlaajuiselle myyntiorganisaatiolleen selkeästi jäsenneltyjä ja didaktisesti kattaviksi suunniteltuja koulutustilaisuuksia.

GEMÜn kolmivaiheinen koulutusjärjestelmä

Asemamme laitteistosuunnittelun, laitteistovalmistuksen ja laitteistokäytön piirissä on osoitus ammattitaidostamme sekä spesifikaatioihin ja vuorovaikutussuhteisiin liittyvästä alakohtaisesta ymmärryksestämme. Jotta pystyisimme vastaamaan markkinoiden korkeisiin vaatimuksiin entistä paremmin, olemme asettaneet perusteelliselle koulutukselle ja jatkokoulutukselle erityistä painoarvoa. Niiden myötä jaamme mielellämme osaamistamme ja kokemustamme asiakkaillemme, kauppakumppaneillemme ja työntekijöillemme.

Yrityksemme käytäntöjen pohjalta ja sitoutuneen koulutustiimimme ansiosta vuosien mittaan kertyneen monipuolisen kokemuksemme perusteella koulutussisällöt on jäsennelty aiheittain ja didaktisesti siten, että osallistujien tekninen tietämys lisääntyy, kehittyy ja pysyy korkealla tasolla.

GEMÜ-yleisosaaja

Yritykseen tullessaan GEMÜ-yleisosaaja saa hyvän pohjan antavan yleisen ja sovelluspainotteisen peruskoulutuksen, joka toimii vankkana perustana tutustuttaessa venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan maailmaan.

GEMÜ-asiantuntija

Kohdennettujen, syventävien, käyttöön keskittyvien tuotekoulutusten ja huoltokoulutusten kautta osanottaja kehittyy GEMÜ-yleisosaajasta GEMÜ-asiantuntijaksi.

GEMÜ-ekspertti

Vain GEMÜ-työntekijöille.

Erityisen kokeneet työntekijät saavuttavat eksperttistatuksen osallistumalla intensiiviseen, alakohtaiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen kaikkein korkeimmalla tasolla sekä vaihtamalla kokemuksiaan kompetenttien eksperttien ryhmässä.