GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Käytännönläheistä tuote- ja teknologiatietoutta

Jo monien vuosien ajan GEMÜ on tarjonnut kansainväliselle asiakaskunnalleen ja maailmanlaajuiselle myyntiorganisaatiolleen selkeästi jäsenneltyjä ja didaktisesti suunniteltuja koulutustilaisuuksia.

GEMÜn uusi, kolmivaiheinen koulutusjärjestelmä

Vuonna 2013 kehitettiin uusi koulutus- ja oppimisjärjestelmä, johon on otettu mukaan yrityksen käytännöistä vuosien mittaan kertyneet monipuoliset kokemuksemme ja didaktinen ydinosaamisemme. Järjestelmä on kolmivaiheinen ja moduuleista koostuva. Siitä hyötyy niin ammattiin aikova tai alaa vaihtava kuin kokenut ammattilainenkin. Koulutussisällöt on jäsennelty aiheittain ja didaktisesti siten, että osallistujien tekninen tietämys lisääntyy, kehittyy ja pysyy korkealla tasolla. Osallistuja käy tarpeidensa mukaan läpi enimmillään kolme tietotasoa. Kaikki koulutukset järjestetään saksan tai englannin kielellä.

YleisosaajaAsiantuntijaEkspertti
Ensitiedot venttiili-, mittaus- ja säätötekniikasta ja laitteistonvalmistuksen perusteet   lisääTuotekoulutukset ja tietojen syventäminen erityisin, käytännönläheisin kysymyksenasetteluin   lisääErityiset aihealueet venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmien alueilta  lisää
Servicing
Opastus ja koulutus huolto-
ja kunnossapitohenkilökunnalle
lisää