Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

Jäsennellyt huoltotyöt teollisuuden prosessien yhteydessä

Jo joitakin vuosia on RFID-tekniikkaa sovellettu dokumentaatio- ja huoltoprosesseihin monilla eri teollisuuden aloilla. Huoltosuunnitelmat ovat useimmiten paperisia, joissakin paikoissa on käytössä digitaalinen, kämmentietokoneella käytettävä ratkaisu. Uudella CONEXO-järjestelmällä GEMÜ jatkaa tuttua tietä ja tuo lisäksi muita, ratkaisevia toimintoja.

Asennushenkilöstön ja ulkoisten palveluntarjoajien tukena

 • Laitteistokaaviot ovat digitaalisessa muodossa ja käytettävissä ilman Internet-yhteyttä suoraan laitteiston luona
 • GEMÜ-komponentit kohdennetaan yksiselitteisesti, ja tarvittaessa ne yhdistetään kuten täydellisten venttiilien tapauksessa, dokumentaatio on ohessa
 • Ulkoisten toimittajien komponentit voidaan merkitä yksiselitteisesti, kohdentaa, ja vastaava dokumentaatio tallentaa

Komponenttien merkintäominaisuus

GEMÜn insinöörit ja teknikot ovat kiinnittäneet CONEXOssa erityistä huomiota siihen, että myös osakokonaisuuksien mahdollisimman monta komponenttia merkitään, jolloin teknisten määritelmien yksityiskohtainen toteutus on mahdollista:

 • ensimmäistä kertaa kalvot merkitään pysyvästi. Näin voidaan tehokkaasti estää esimerkiksi samannäköisten materiaalien asentaminen vaikkapa lasikuituvahvisteita käytettäessä.
 • Kalvoventtiileissä on lisäksi toimilaite ja runko varustettu omalla sirullaan. Myös ne ovat pysyviä ja manipulointisuojattuja.
 • Muissa venttiilityypeissä, mittalaitteissa ja ulkoisten toimittajien tuotteissa käytetään laadukkaita PET-tarroja, joilla on UL-hyväksyntä, tai sinettejä tai TAG-kilpiä, jotka on valmistettu jaloteräksestä. Ne voidaan rakennekoosta ja sijainnista riippuen jakaa muihin osakomponentteihin.


 • Käyttöohjeet ja muut asiaan kuuluvat dokumentit kuten vaatimustenmukaisuusvakuutukset on tallennettu RFID-sirun mukaisesti CONEXO Portal -sovellukseen, ja ne voidaan hakea milloin tahansa, ilman Internet-yhteyttä, suoraan laitteiston luona näyttöön CONEXO App -mobiilisovelluksen avulla.

Yksilöllistetyt huoltosuunnitelmat ja optimaaliset huoltovälit

CONEXO on suunniteltu avoimeksi ja joustavaksi järjestelmäksi. Näin ollen on mahdollista luoda niin monta huoltosuunnitelmaa kuin on tarpeen. Ne voidaan muokata esimerkiksi VDMA-vakiolehtien pohjalta. Myös vapaan tekstin ja prosessien tallentaminen on mahdollista, esimerkiksi jotta normin DIN VDE 0105 mukaiset viisi turvasääntöä voidaan hakea näyttöön tai jotta niistä voidaan muistuttaa. Prosessi voidaan laatia myös sellaiseksi, että yksi tai useampi työvaihe täytyy kuitata aktiivisesti. Pääkäyttäjät voivat myös milloin tahansa lisätä tai muuttaa tarvittavia materiaaleja ja muita tärkeitä tietoja. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus itse liittää kommentteja vapaana tekstinä.

Ominaisuudet järjestelmän avoimuus ja liitäntä

 • Kenttätietoja kerätään CONEXOn kautta, ja ne arkistoidaan ja niitä hallinnoidaan keskitetysti
 • Huoltokirja ja valokuvadokumentaatio ovat myös osa kenttätietoja, niitä voidaan käyttää esimerkiksi kulutusosien vertailuun.
 • Kenttätiedot ja tallennetut informaatiot voidaan tuoda ja viedä kaikkiin yleisiin ERP-, SCADA- ja huoltojärjestelmiin.


Näin kunnossapidon hallintaan, huoltotarpeen mukaiseen huoltoon ja varaosahallintaan ja -hankintaan liittyvät prosessit saadaan yhdistettyä tehokkaasti. Myös varaosien käyttöikään vaikuttavat tekijät pystytään määrittelemään tarkemmin. Näin ollen kohdennetun, ennalta ehkäisevän huollon avulla on jatkossa mahdollista lyhentää laitteiston seisonta-aikoja ja optimoida varaosien varastosaatavuutta.

GEMÜ CONEXOn osat

 • RFID-sirulla varustetut venttiilit ja muut laitteet
 • CONEXO Pen tunnistamiseen ja RFID-sirun tietojen lukemiseen
 • CONEXO App -mobiilikäyttösovellus
 • CONEXO Portal keskitettyyn ohjaamiseen ja valvontaan.

Tablettitietokoneen käyttö laajentaa asennus- ja huoltohenkilökunnan tukimahdollisuuksia tuntuvasti. Tietolehtiä ja käyttöohjeita voidaan tarkastella paikan päällä kätevästi milloin tahansa. Lisäksi voidaan tallentaa yksittäisten tuotteiden ja huoltoprosessien osalta asennusvideoita kuten kalvonvaihto.

Jälkiasennus ja pilvipalveluratkaisu

CONEXO Retrofit mahdollistaa venttiilien jälkiasennuksen olemassa oleviin laitteistoihin. Lisäksi tämän moduulin avulla on erittäin helppoa integroida ohjelmistoon myös ulkoisten toimittajien tuotteet. Yksittäisiä komponentteja täydennetään lisäksi pilviratkaisulla. Kyseinen yhteys mahdollistaa sinne tallennettujen tietojen verkosta riippumattoman käytön ympäri maailmaa. Paikallisesti asennettavan Portal-ratkaisun tavoin myös tämä paketti estää GEMÜä kytkeytymästä asiakkaan laitteistoon ja hakemasta tietoja näyttöön.