Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

Venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan koulutustarjontaa on kehitetty edelleen ja täydennetty verkkoversioilla

Venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan koulutustarjontaa on kehitetty edelleen ja täydennetty verkkoversioilla

Venttiilivalmistaja GEMÜ, jonka päätoimipaikka sijaitsee Ingelfingenissä, Baden-Württembergin osavaltiossa, on kehittänyt kattavaa koulutustarjontaansa edelleen ja laajentanut sitä ajankohtaisilla teknisillä aiheilla ja uusilla koulutusmenetelmillä.

GEMÜ on laajentanut koulutustensa sisältöä aihealueilla räjähdyssuojaus/ATEX ja pintakäsittelytekniikka sekä erityisillä toimialakohtaisilla käyttöön liittyvillä aiheilla. Valmistajasta riippumattomat tekniset peruskoulutukset koskien esimerkiksi materiaalitekniikkaa, putkiliitoksia, mittaus- ja säätötekniikkaa sekä venttiilien toimintaperiaatteita ja niiden prosesseihin liittyvää valintaa säilyvät ennallaan

Kaikkien koulutusten sisältöä on kehitetty edelleen konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja ja käytännönläheisyyttä lisäämällä. Samalla kolmivaiheinen oppimiskonsepti tarjoaa kaikille kurssilaisille eri tietotasoja tarpeen mukaan. Ensimmäinen pätevöitymistaso on yleisosaaja, joka on tarkoitettu ammatin- ja alanvaihtajille sekä laitteistojen suunnittelu-, rakennus- ja omistajayritysten työntekijöille. Sen myötä kurssilainen saavuttaa hyvän yleisen tietopohjan. Konsepti on muokattu myös ei-teknistä henkilöstöä varten siten, että koulutukset antavat hyvän pohjan asiantuntemuksen kehittämiseksi edelleen. Toinen pätevöitymistaso on asiantuntija. Sen painopisteitä ovat prosessiteknisten venttiilien tuote- ja toimintatietämys sekä mittaus- ja säätölaitteet. Toiminnallisen mallin työpajat ja käytännön harjoitukset auttavat poistamaan etenkin säätötekniikkaan liittyviä haasteita ja perehdyttävät turvallisuutta luoviin käyttörutiineihin. Kolmas pätevöitymistaso on ekspertti. Se on suunnattu kohderyhmille, jotka tarvitsevat kattavia, yksityiskohtaisia tietoja. Koulutuksessa keskitytään muiden muassa nopean ja tarkan vika-analyysin tekemiseen ja laitteistoissa olevien vikojen korjaamiseen. Eksperttitason erityistietämys antaa kurssilaisille myös valmiudet toimia kollegoidensa apuna ja tukena päivittäisessä toiminnassa.
Myös Covid-19-pandemian aikana yritysten työntekijöitä koskevat tekniset vaatimukset ja koulutustarpeet jatkuvat lähes muuttumattomina. Tämän vuoksi GEMÜ on tilapäisesti muuttanut useimpia koulutuksiaan siten, että ne voidaan suorittaa verkossa. Konsepti on osoittautunut erinomaisen toimivaksi niin Saksassa kuin muuallakin maailmassa. Tämän ansiosta useat koulutukset järjestetään nyt vakiona verkossa, ja niistä on tullut kiinteä osa koulutustarjontaa. Verkkokoulutukset tarjoavat arvokkaan täydennyksen erityisesti niihin aiheisiin, joiden käsittely ei edellytä kurssilaisten fyysistä läsnäoloa. Sen lisäksi, että ne ovat ajankäytännöllisesti tehokkaita, ne auttavat myös säästämään matka- ja yöpymiskustannuksissa. GEMÜ on mukauttanut verkkokoulutusten sisällön asianmukaisesti, sillä tämän toteutustavan yhteydessä kurssilaisten keskittymis- ja vastaanottokyvyn rajat tulevat nopeammin vastaan. Verkkokurssien sisältöä tiivistettiin sen vuoksi olennaisesti, ja niiden kesto lyhennettiin maksimissaan 4–5 tuntiin.

Ennalta ehkäisevään huoltoon ja korjaukseen liittyvät aiheet ovat osoitetusti tuottaneet selkeää lisäarvoa laitteistojen omistajille, laitteistovalmistajille ja huoltoyrityksille. Asentajille ja heidän teknisille yhteyshenkilöilleen suunnatut tuote- ja sovelluskohtaiset käytännön opastukset ja pätevöitymiskoulutukset lukeutuvat siten GEMÜn suosituimpiin jatkokoulutuksiin eri puolilla maailmaa.

Saksan- ja englanninkieliset koulutukset järjestetään määritettyinä ajankohtina Ingelfingen-Criesbachissa sijaitsevan päätoimipaikan koulutuskeskuksessa. Tarpeen mukaan yksittäisiä koulutuksia voidaan kuitenkin myös järjestää sopimuksesta asiakkaan tiloissa. Jos verkkoseminaarin osallistujat ovat kotoisin eri aikavyöhykkeeltä, GEMÜ sovittaa kyseisen koulutuksen aikataulun paikallisen ajan mukaan. Näin osallistujille varmistetaan paras mahdollinen perus- ja jatkokoulutus normaalin työajan puitteissa.
Lisätietoja GEMÜstä ja koulutustarjonnasta löydät osoitteesta https://www.gemu-group.com/de_DE/termine/?ref=42

Sähköposti: training(at)gemue.de

 

idk
.jpg
2,14 M
fi
.docx
14,96 K