Kertakäyttöisten kalvoventtiilien tehokas huolto

Kertakäyttöisten kalvoventtiilien tehokas huolto

Kertakäyttöisten kalvoventtiilien tehokas huolto

Pneumaattinen malli GEMÜ SU40 SUMONDO ja sähkömoottorikäyttöinen malli GEMÜ SU60 SUMONDO

Ingelfingeniläinen venttiiliasiantuntija GEMÜ on kehittänyt maailman ensimmäistä kertakäyttöistä GEMÜ SUMONDO -kalvoventtiiliä edelleen. Se mahdollistaa kertakäyttölaitteistojen entistä nopeamman ja tehokkaamman huollon.

Venttiilin toimilaitteen ja rungon uuden innovatiivisen liitoskonseptin ansiosta venttiilin turvallista toimintaa varten riittää, että venttiilin toimilaite asetetaan auki-asentoon. Tällöin ainoastaan väliainetta sisältävä yksikkö, joka koostuu venttiilirungosta ja hitsatusta kalvosta, on liitettävä kiristysrenkaan avulla venttiilin toimilaitteeseen. Venttiili on käyttövalmis.

Jos väliainetta sisältävä yksikkö täytyy vaihtaa, tällöin riittää, että venttiili avataan, kiristysrengas löystytetään ja venttiilin toimilaite asetetaan kiinni-asentoon. Sen jälkeen komponentit on helppo irrottaa toisistaan.

Väliainetta sisältävä yksikkö ei muutu uuden liitoskonseptin myötä. Varastossa olevia komponentteja voidaan siten käyttää edelleen rajoituksetta.

Uudesta liitoskonseptista on saatavissa pneumaattinen malli GEMÜ SU40 SUMONDO ja sähkömoottorikäyttöinen malli GEMÜ SU60 SUMONDO.

 

05-21
.jpg
606 K
fi
.docx
373 K