Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?

Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:

Pharma & Biotechnology

Watch presentation

Food & Beverage

Watch presentation


Kahden innovatiivisen tekniikan yhdistelmä

Hermeettinen erotus ja hyvä säädettävyys
– eivätkä nämä sulje toisiaan pois?

Ei, sillä täyttöventtiili GEMÜ F60 servoDrive ja säätöventtiili GEMÜ 567 servoDrive perustuvat erityiseen tiivistyskonseptiin, joka tunnetaan PD-tekniikkana. Se on GEMÜn kehittämä tekniikka, jolla kalvoventtiilien ja istukkaventtiilien edut yhdistetään toisiinsa.

Venttiilin muoto mahdollistaa toimilaitteen hermeettisen erotuksen väliainevirrasta ja suuret virtausmäärät ja erinomaisen säätötarkkuuden. Erittäin kestävän PTFE TFMTM -tiivistemateriaalin ansiosta venttiilejä voidaan käyttää syövyttäville, öljy- ja rasvapitoisille väliaineille ja ne soveltuvat parhaiten CIP-/SIP-puhdistusprosessiin.

 

Nopea servokäyttö ja kattavat säätötoiminnot

 

Perinteisesti hygieenisessä ja aseptisessa täytössä käytetään usein pneumaattisesti toimivia kalvoventtiilejä ja peristaltiikka- tai mäntäpumppuja. Täyttöventtiilien GEMÜ F60 ja 567 servoDrive sähkömoottoriservo on valmistettu kokonaan jaloteräksestä. Se mahdollistaa täysin uudentasoisen tarkkuuden ja nopeuden.

Reaaliaikaisen ohjauksen ja integroitujen säätötoimintojen lisäksi lineaarisen toimilaitteen etuja ovat myös erinomainen säätötarkkuus ja nopeus. GEMÜ servoDrive mahdollistaa nopean ja tarkan annostelun enintään 7 baarin käyttöpaineella. Vapaasti ohjelmoitavien säätö- ja täyttökäyrien ansiosta asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata tarjoamalla esimerkiksi vaihdettavia pakkauksia tai erilaisia täyttömääriä.

 

Enemmän joustavuutta vapaasti ohjelmoitavien säätö- ja täyttökäyrien ansiosta

Sinun etusi

 • Pienten määrien tarkka täyttö
  täsmällisen annostelutarkkuuden (+/- 0,5 %) ansiosta

 

 • Prosessiturvallisuus
  erinomaisen toistettavuuden (+/- 0,5 %) ansiosta

 

 • Suuret tuotantomäärät
  nopeiden täyttöjaksojen (< 1 s) ansiosta

 

 • Alhaiset kustannukset
  moottorin pitkän käyttöiän (> 50 milj. kytkennän vaihdosta) ansiosta

 

 • Vähäinen huoltotarve
  helpon kuluvien osien vaihdon
  (patruunan vaihto < 2 min) ansiosta

 

 • Hyvä puhdistettavuus
  kestävien materiaalien ja vähäisen kuolleen tilan ansiosta

 

Pyydä tietoja

Sovellukset

GEMÜ F60 servoDrive | Pienten määrien paine-aika-annostelu

Etenkin lääketeollisuudessa väliaineen erittäin tarkka annostelu on erityisen tärkeää. Pienten määrien täyttöä varten tarvitaan siksi erittäin tarkkoja ja nopeita täyttöventtiilejä. Täyttöventtiili GEMÜ F60 servoDrive mahdollistaa tarkan annostelun usein toistuvien kytkentöjen yhteydessä. Injektioampulleja täytettäessä GEMÜ F60 servoDrive ohjaa väliaineen syöttöä annosteluneulaan. Samalla pumppu ja tunnistimet pitävät säiliön paineen ja täyttömäärän tasaisina. Pienten määrien täyttö GEMÜ F60 servoDrive -täyttöventtiilillä mahdollistaa täsmälliset annosteluprosessit suurilla nopeuksilla, ja tämän myötä voidaan saavuttaa suuri näytteenottovirtaus.

GEMÜ 567 servoDrive | Suolaliuoksen annostelu ravinneliuoksiin

Lääkkeitä valmistettaessa tasainen laatu ja vaikuttavien aineiden täsmällinen seossuhde ovat elintärkeitä. Säätöventtiili GEMÜ 567 servoDrive varmistaa myös pienten määrien tarkan säädön. Kun suolaliuosta annostellaan ravinneliuokseen, vaikuttava aine annostellaan syöttöputken kautta pääputkeen. Pumppu ja täyttömäärämittari huolehtivat samalla siitä, että väliaineen määrä säiliössä säilyy tasaisena. Virtausmittarilla mitataan haluttu väliaineen määrä, joka annostellaan tarkasti säätöventtiilillä GEMÜ 567 servoDrive. Lisäksi virtausmittarin avulla pääputken väliainevirta pidetään täsmällisenä ja tasaisena. Sekä virtausmittari että GEMÜ 567 servoDrive on yhdistetty koneenohjaukseen. Näin ne huolehtivat siitä, että vaikuttavan aineen määrä pysyy tasaisena pääputkessa.

Tuotteiden yksityiskohdat

             Säätöventtiili GEMÜ 567 servoDrive                                             Täyttöventtiili GEMÜ F60 servoDrive