Virtuaalitodellisuus

Uudistettu tekninen koulutus

GEMÜn laadukkaat venttiili-, mittaus- ja säätökomponentit ovat tärkeitä elementtejä prosessiteknisessä laitteistossa. Asianmukainen asennus ja huolto ovat edellytyksiä laitteiston tehokkaalle käytölle ja optimaalisille käyttöjaksoille. Sen vuoksi koulutustiimimme kehitti käytännönläheisten huoltokoulutusten rinnalle täydennykseksi virtuaalitodellisuuden koulutusmoduulin, joka tarjoaa lisätukea erityisesti kalvoventtiilien huoltoon.

GEMÜ-video: Virtuaalitodellisuuden avulla oppia tulevaisuuteen.

Innostava ja syventävä oppiminen

Teoreettisen ja käytännöllisen oppimisen vuorottelu lisää yleensä työvaiheiden sekä itse työnkulun muistamista. Siksi GEMÜn kalvonvaihtoa käsittelevien huoltokoulutusten osallistujat saavat teoreettisen johdannon jälkeen suoraan tuotteisiin liittyvää koulutusta. Sen jälkeen koulutukseen voidaan liittää valinnaisesti myös virtuaalitodellisuuden osio, joka syventää saatuja tietoja liikejärjestysten prosessikeskeisellä oppimisella.
Koulutus toteutetaan osallistujille pelillisesti, ja koulutuksen oppeja voi hyödyntää lisäksi konkreettisesti työn arjessa. Pelilliset elementit voivat lisätä oppimismotivaatiota ja tehdä oppimisesta elämyksellisen kokemuksen.

VR-sovelluksen sisällöt

  • Johdantomoduuli, jossa on erilaisia tehtäviä liikejärjestysten pelilliseen oppimiseen. Moduuli toimii myös motivaattorina varsinaiseen koulutukseen
  • Tukea tarjoava ja käytännönläheinen osio tarjoaa nopean ja ymmärrettävän perehdytyksen, jossa käydään suoritettavat toiminnot vaihe vaiheelta läpi (harjoitteluosio)
  • (Itse-)testaus testitilalla (valinnaisena digitaalinen todistus, johon on kirjattu mahdolliset virheet) ilman tieto- ja aputoimintoja

Virtuaalitilan edut

  • Oppimiskokemus on intensiivisempi, sillä ympäristö ja sen myötä visuaaliset ärsykkeet ovat erilaisia (koulutustilasta/työtasolta virtuaalitodellisuuteen)
  • Kattava perehdytys oppimissisältöön, jotta saadut tiedot muistetaan nopeammin
  • Oppiminen on tehokasta käytännönläheisten toimintojen ja liikejärjestysten ansiosta

Kaikissa virtuaalitodellisuuden koulutuksissa on ohjaajina teknisiä kouluttajia, joilla on vuosien kokemus alalta ja jotka pitävät myös käytännön kalvonvaihtokoulutuksia.

RFID-tuetun huollon edut / GEMÜ CONEXO

Oli kyse GMP-vaatimusten mukaisesta tuotannosta, huoltovälien optimoinnista tai kulutusosien nopeasta tilaamisesta: RFID-tekniikka tarjoaa täysin uudenlaiset mahdollisuudet laitteiston osien digitaaliseen merkintään ja niihin liittyvien tietojen elektroniseen arkistointiin, varmistukseen ja muokkaukseen.

Virtuaalitodellisuuden koulutuksessa on moduuli, jossa keskitytään nimenomaisesti tämän teknologian ja CONEXO-huoltojärjestelmän käytön simulointiin. Siinä osallistujat oppivat RFID-lukijan/Penin ja tablettisovelluksen käytön sekä sisäistävät huoltovaiheiden järjestyksen. Tällä tavoin muun muassa tutkitaan kalvoja ja arvioidaan niiden tila sovelluksessa. Nämä tiedot siirretään oikeassa käytössä keskushallinnointiin. Niitä voidaan käyttää seuraavan huoltoajankohdan päättämisen perustana.

Saatavilla maailmanlaajuisesti

Virtuaalitodellisuuden koulutukset ovat toteutettavissa tällä hetkellä jo useissa maissa, kuten Saksan, Ranskan ja Itävallan toimipisteissämme. Ne voidaan toteuttaa myös sisäisinä koulutuksina siirrettävien VR-välineiden ansiosta suoraan asiakkaan tiloissa. Yksi mahdollisuus on myös toimipisteiden välinen virtuaaliyhteys. Koulutettavat voivat myös tavata virtuaalitodellisuuden laitteistoilla varustetuissa toimipisteissä virtuaalisessa Cyber Classroom -luokkahuoneessa ja esimerkiksi keskustella aiheista tai tutustua tuotteisiin tai esitellä niitä. Työskentelytapa on siten moderni ja samalla taloudellinen.