De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 In dit document informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens door gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals naam, adres, e-mailadres, sitegebruik.

1.2 Verantwoordelijke conform art. 4 par. 7 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, 74653 Ingelfingen-Criesbach, Duitsland, webmaster(at)gemu-group.com. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming bereiken via datenschutz@gemue.de of op ons postadres met vermelding van 'der Datenschutzbeauftragte'.

1.3 Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die in een dergelijk verband beschikbaar komen, worden door ons gewist zodra het niet meer nodig is om deze te bewaren, of worden voor verwerking beperkt in het geval dat er een wettelijke registratieverplichting bestaat.

1.4 In het geval dat wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van gemachtigde dienstverleners of indien wij voor reclamedoeleinden gebruik wensen te maken van uw gegevens, informeren wij u hieronder uitgebreid over de desbetreffende procedures. Daarbij worden eveneens de vastgestelde criteria voor de opslagtermijn vermeld.

2. Uw rechten

2.1 Ten opzichte van ons heeft u de volgende rechten aangaande uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperkte verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • Recht op gegevensportabiliteit.

2.2 Bovendien heeft u het recht om bij een toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

3. Het verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

3.1 Bij louter informatief gebruik van de website, ook wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 par. 1 deel 1 van de AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van opvragen
 • Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de aanvraag afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en het betreffende gebied
 • Taal en versie van de browsersoftware.

3.2 In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf worden opgeslagen bij de door u gebruikte browser en waardoor de instantie die de cookie plaatst (in dit geval wijzelf), bepaalde informatie krijgt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overdragen op uw computer. Zij zijn ervoor bedoeld het algehele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

3.3 Toepassing van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de aard en functie hieronder worden toegelicht:

 • Transient-cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Transient-cookies worden automatisch gewist zodra de browser wordt afgesloten. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser uit de gehele gebruikssessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente (persistente) cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. Deze tijd kan per cookie verschillen. Deze cookies kunnen altijd worden gewist in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld het plaatsen van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken.

 

4. Nieuwsbrief

4.1. Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin we u op de hoogte brengen van ons interessante, actuele aanbod. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, worden vermeld in de toestemmingsverklaring.

4.2. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde 'double-opt-in'-procedure. Dit houdt in dat we na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u instemt met toezending van de nieuwsbrief. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 30 dagen bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij steeds het door u gebruikte IP-adres en de tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw aanmelding aan te tonen en in een voorkomend geval mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

4.3. Voor toezending van de nieuwsbrief is het alleen verplicht uw e-mailadres op te geven. Het verstrekken van andere gegevens, met uitzondering van gemarkeerde gegevens, is vrijwillig en deze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van toezending van de nieuwsbrief. Rechtsgrondslag is Art. 6 par. 1 deel 1 lid a van de AVG.

4.4. U kunt uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. U kunt zich afmelden via de daarvoor bestemde link in elke e-mailnieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in de colofon vermelde contactgegevens.

4.5. Wij wijzen u erop dat wij bij toezending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor een dergelijke analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens, of beter gezegd trackingpixels, die een beeldbestandje van één pixel vormen die op onze website wordt opgeslagen. Voor analyses koppelen we de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een afzonderlijke ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld. De ID's worden dus niet aan andere persoonsgegevens gekoppeld. Rechtstreekse herleiding tot een bepaald persoon is daardoor uitgesloten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking. Klik daarvoor op de speciale link in elke e-mail of neem op een van de andere manieren contact met ons op. De gegevens worden opgeslagen zolang u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief. Na een afmelding worden de gegevens uitsluitend statistisch en anoniem bewaard.

 

5. Online reclame

Toepassing van Google Adwords-conversie

5.1. Wij maken gebruik van het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites ons aantrekkelijke aanbod onder de aandacht te brengen. Wij kunnen in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagne bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclames zijn. Wij proberen zo reclames voor u weer te geven die wellicht interessant voor u zijn, onze website voor u aantrekkelijk te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te bewerkstelligen.

5.2. Google levert deze reclamemiddelen via een zogenoemde 'advertentieserver' (Ad Server). Bovendien maken we gebruik van Ad Server-cookies, waarmee speciale parameters voor prestatiemetingen, zoals voor de weergave van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. Wanneer u op onze website een Google-advertentie tegenkomt, plaatst Google Adwords een cookie op uw pc. Deze cookies zijn gewoonlijk slechts 30 dagen geldig en zijn niet bestemd om u persoonlijk te identificeren. Naast deze cookie worden als analysewaarden doorgaans de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wenst te worden aangeschreven) opgeslagen.

5.3. Met deze cookies kan Google uw internetbrowser opnieuw herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten worden getraceerd. Bij de genoemde reclamemiddelen verzamelen en verwerken wijzelf geen persoonsgegevens. Google stelt ons uitsluitend de statistische analyses ter beschikking. Op basis van deze analyses kunnen wij opmaken welke ingezette reclamemiddelen het effectiefst zijn. Verdergaande gegevens over de toepassing van de reclamemiddelen ontvangen wij niet. Het is met name niet mogelijk om op basis van deze informatie gebruikers te identificeren.

5.4. Op grond van de toegepaste marketingtools zet uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding op met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Google worden verzameld en informeren u daarover overeenkomstig onze stand van kennis: Vanwege de integratie van AdWords-conversies krijgt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze internetsite heeft opgevraagd of op een van onze advertenties heeft geklikt. Indien u bij een van de diensten van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek in verband brengen met uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

5.5. U kunt deelname aan deze trackingmethode op verschillende manieren verhinderen: a) door een adequate instelling van uw browsersoftware leidt met name het blokkeren van third-party cookies ertoe dat u geen advertenties van derden meer ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor het bijhouden van conversies, waarbij u uw browser zo instelt dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd, www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instellingen worden gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die onderdeel zijn van de zelfreguleringscampagne 'About Ads', via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door langdurige deactivering in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval de functionaliteiten van het aanbod mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

5.6. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 deel 1 lid f van de AVG. Nadere informatie over gegevensbescherming bij Google leest u hier: www.google.com/intl/nl/policies/privacy en services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt eventueel ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op www.networkadvertising.org. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

6. Social media

6.1. Gebruik van plug-ins voor social media

6.1.1 Wij maken momenteel gebruik van plug-ins voor social media voor Facebook en Google+. Daarbij gebruiken we de zogenaamde tweeklik-oplossing. Dat betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er aanvankelijk geen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het kader boven de beginletter van de naam of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via deze button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Pas wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en dit daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de bijbehorende website met ons online aanbod heeft opgevraagd. Daarnaast worden de onder § 3 van deze verklaring vermelde gegevens overgedragen. In het geval van Facebook wordt volgens verklaringen van de desbetreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na registratie geanonimiseerd. Door activering van de plug-in worden dus tevens persoonsgegevens van u doorgestuurd aan de betreffende aanbieder van de plug-in en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de aanbieder van de plug-in voornamelijk gegevens verzamelt door middel van cookies, adviseren wij u voordat u op het grijs gemarkeerde kader klikt via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

6.1.2 Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen en ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoelen en bewaartermijnen zijn ons onbekend. Ook betreffende het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in hebben wij geen informatie.

6.1.3 De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor de afstemming van hun website op specifieke behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op specifieke behoeften afgestemde reclame te kunnen maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk op onze website te kunnen informeren over uw activiteiten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het maken van dit gebruikersprofiel. Wenst u van dit recht gebruik te maken, dan dient u zich te wenden tot betreffende aanbieder van plug-in. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van plug-ins is Art. 6 par. 1 deel 1 lid f van de AVG.

6.1.4 De overdracht van gegevens is afhankelijk van het feit of u een account heeft bij de aanbieder van de plug-in en of u daar bent ingelogd. Wanneer u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegeschreven aan uw bij de aanbieder van de plug-in bestaande account. Als u de geactiveerde knop gebruikt en bijv. een link met de pagina maakt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en worden uw contacten daar openbaar over geïnformeerd. Wij adviseren u om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name echter voor activering van de knop, omdat u zo een toeschrijving aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt vermijden.

6.1.5 Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de volgende verspreide privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten en beëindigingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

6.1.6 Adressen van de betreffende aanbieders van plug-ins en URL's met hun privacyverklaringen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

6.2. Integratie van Google Maps

6.2.1 Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u rechtstreeks in de website interactieve kaarten tonen en kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de kaartenfunctie.

6.2.2 Door een bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de bijbehorende subsite van onze website heeft opgevraagd. Daarnaast worden de onder § 3 van deze verklaring vermelde gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht het feit of Google een gebruikersaccount heeft waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks toegeschreven aan uw account. Wanneer u niet wilt dat bezoekgegevens worden toegeschreven aan uw profiel bij Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor de afstemming van hun website op specifieke behoeften. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op specifieke behoeften afgestemde reclame te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk op onze website te kunnen informeren over uw activiteiten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het maken van dit gebruikersprofiel. Wenst u van dit recht gebruik te maken, dan dient u zich te wenden tot Google.

6.2.3 Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieder. Daar vindt u tevens nadere informatie over uw rechten en beëindigingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.