De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over gegevensbescherming en over de omgang met uw persoonlijke gegevens op de websites van de GEMÜ Gruppe.

Verantwoordelijk zijn GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, 74653 Ingelfingen-Criesbach, de Europese, Noord-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse dochterondernemingen alsmede GEMÜ Rusland en GEMÜ Japan. Deze hebben de GEMÜ toezichthouder voor gegevensbescherming belast met de controle op de uitvoering en naleving van deze verklaring.

Het is te allen tijde mogelijk navraag te doen met betrekking tot het registreren en gebruiken van uw persoonsgegevens. Stuur hiertoe via datenschutz(at)gemue.de een e-mail naar de GEMÜ toezichthouder voor gegevensbescherming.

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites, domeinen en diensten in de gebieden die in de eerste paragraaf worden genoemd.

De websites kunnen ook links naar websites van andere bedrijven bevatten, waarop GEMÜ geen invloed kan uitoefenen. Daarom wordt voor de inhoud van dergelijke websites geen aansprakelijkheid aanvaard; uitsluitend de aanbieder / exploitant van deze website(s) is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Op het moment dat de links werden geplaatst, was er geen sprake van onrechtmatige inhoud. Gelinkte websites worden regelmatig gecontroleerd. Zodra bekend wordt dat er sprake is van schending worden de betreffende links onmiddellijk verwijderd.

Het gebruik van de functies van social media op onze websites kan leiden tot het verzamelen of vrijgeven van hierbij door u ingevoerde informatie. Wij verzoeken u de instellingen met betrekking tot gegevensbeveiliging voor deze services hierop te controleren.

Verzamelen van persoonsgegevens

1. Voor een optimale websiteweergave; bijvoorbeeld

- geschikte resolutie voor uw apparaat en uw softwareomgeving / browsers

- gepersonaliseerde weergave, bijvoorbeeld land- of taalspecifieke inhoud op de startpagina

Om deze service te kunnen bieden, worden diverse gegevens automatisch geregistreerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld browsertype en -taal of toegangstijden. Daarnaast kunnen uw IP-adres en een voor de actuele browsersessie unieke identificatiecode worden geregistreerd, bijvoorbeeld bij het inloggen op de GEMÜ-websites (afhankelijk van uw cookie-instellingen). Dit geldt ook bij bepaalde, door GEMÜ verzonden e-mails en mededelingen.

GEMÜ maakt hiervoor gebruik van cookies en geïntegreerde weblinks. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden en die uw browser (lokaal op uw harde schijf) opslaat. Geïntegreerde weblinks zijn embedded hyperlinks, bijvoorbeeld in een e-mail, waarmee u op een bepaald gedeelte van onze websites kunt komen.

Naast het verzenden van bovengenoemde gegevens voor een optimale websiteweergave maken cookies het ook mogelijk om door u geselecteerde instellingen bij elk websitebezoek automatisch vooraf in te stellen, bijvoorbeeld uw landtaal of landwebsite.

2. Voor een vereenvoudigde interactie en contactopname, bijvoorbeeld

- het vereenvoudigen van service / support en contactopname met betrekking tot een verzoek

- het verzenden van mededelingen over producten en services die bij uw interesses passen

Voor functionaliteiten zoals contactformulieren of registraties vraagt GEMÜ u om gegevens als naam, bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kan uw verzoek snel en deskundig door technisch en taalkundig geschoolde mensen worden behandeld. Daarnaast slaat GEMÜ automatisch ook andere unieke informatie op, zoals product- en servicevoorkeuren of geprefereerde contactmethoden. Tevens wordt bij de optionele inlogfunctie het bij de registratie gegenereerde gebruikers-ID en het bijbehorende versleutelde wachtwoord opgeslagen. Enerzijds dient dit voor de veiligheid (afweer tegen bedreigingen, bedrog, kwaadaardige activiteiten, waarvoor uw account zou kunnen worden gebruikt), anderzijds verzamelen wij deze gegevens voor statistische doeleinden en om u over nieuwe producten te informeren.

U kunt het desbetreffende verzamelen van gegevensverzameling actief conform uw wensen vormgeven. Gebruik hiervoor de knop linksonder aan de website of klik hier. Houd er a.u.b. rekening mee dat indien het niet mogelijk is om gegevens te verzamelen, dit tot een verslechterde weergave of zelfs tot deactivering van delen van de GEMÜ-websites kan leiden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot uw gegevens krijgen, maakt GEMÜ gebruik van specifieke en geschikte fysieke, technische en administratieve procedures. Registratiepagina's en contactformulieren zijn bijvoorbeeld beveiligd door het SSL-protocol.

Gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens

GEMÜ Deutschland, de Europese, Noord-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse dochterondernemingen alsmede GEMÜ Rusland en GEMÜ Japan geven de op deze website verkregen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door aan derden. Uitzondering hierop vormt de regeling met overheidsinstanties (politie, autoriteit voor grondwettelijke bescherming etc.); hier is GEMÜ om veiligheidsredenen of wetshandhaving verplicht tot informatieverstrekking.

De geregistreerde gegevens worden door ons in verschillende softwareprogramma's verwerkt en gebruikt. Enerzijds is dit onze Customer Relationship Management-software (CRM), die wij nodig hebben om vragen te beantwoorden en u eventueel op nieuwe producten / wijzigingen te kunnen attenderen. Anderzijds is dit de open source-software PIWIK en de software "Webtraxs" (tracking), waarmee GEMÜ-medewerkers statistische evaluaties kunnen maken, bijvoorbeeld om de navigatiestructuur van onze websites te verbeteren.

 

Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid het gebruik van de gegevens conform uw wensen vorm te geven en kunt u deze instellingen te allen tijde wijzigen.