De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Procesmanagement

Van afzonderlijke vervaardiging tot aan serieproductie

Projecten bestaan bij GEMÜ uit vijf fasen. Elke fase is een afgerond geheel en bevat een review alsmede de vrijgave voor de volgende fase. Klantspecifieke oplossingen beginnen primair in fase drie.

Fase 1: Concept

De eisen die aan het nieuwe product worden gesteld, worden gedefinieerd in de specificaties van vereisten. Vervolgens worden de design- en conceptvarianten gegenereerd. De patentwaardigheid wordt toegelicht, de voorlopige regelgevende strategie alsmede de risico- en kostenanalyses worden opgesteld.

Fase 2: Productontwikkeling

Ten behoeve van de projectplanning worden de specificaties van vereisten omgezet in technische specificaties. Na de vrijgave start de productontwikkeling. Hiervoor worden CAD-data gegenereerd en prototypen gebouwd. Het productieproces (incl. testplanning) wordt gepland. De codering en verpakking van het product worden gedefinieerd.

Fase 3: Procesontwikkeling

Tijdens de procesontwikkeling worden het gereedschap, de apparaten en kalibers geconstrueerd, vervaardigd en gesampled. Parallel daaraan worden de kwaliteitsprocessen gerealiseerd. Productierichtlijnen worden opgesteld en medewerkers overeenkomstig opgeleid. De procesontwikkeling is voltooid, wanneer het functioneren van het gereedschap, de apparaten en installaties door de kwalificering is aangetoond.

Fase 4: Procescertificaat

De certificeringsfase start met het design, het "bevriezen" van documenten en het beginnende veranderingsmanagement. Het procescertificaat wordt met behulp van drie validatieprocessen tot stand gebracht. Hiervoor worden 0-seriedelen overeenkomstig de procesdocumentatie in de omvang van een lotgrootte die vrijwel overeenkomt met een serieomvang vervaardigd en getest. Op verzoek kan er ook een bredere testomvang worden gerealiseerd. Na de validatie wordt het product geregistreerd en voor productie vrijgegeven.

Fase 5: Marktintroductie

Na de laatste project review wordt het product op de markt gebracht.