De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ-flowmeters

Ten behoeve van het bereik flowmeettechniek biedt GEMÜ diverse functieprincipes aan:

Flowmeters volgens het drijverprincipe

Flowmeters volgens het drijverprincipe

Debietmeetturbine

Ten behoeve van meetbereiken van 2-20.000 l/uur, geschikt voor de montage van begrenzings- en meetwaardesensoren alsmede reed-contacten voor het registreren en doorgeven van meetwaarden.
hoge zuiverheid
Deze zijn als pure meetturbine toe te passen, maar ook als totalizer of batch controller voor meetbereiken van 120 - 25.000 l/uur. De meetturbines leveren verschillende elektrische uitgangssignalen voor verdere verwerking.

Magnetisch-inductieve flowmeter (MID

Ultrasoon-flowmeter SonicLine

Completeert het productenprogramma. De flowmeter kan worden toegepast voor nominale breedten van DN 25 - 300 en kan dankzij de elektronica exact op de betreffende werkomstandigheden worden ingesteld. Interfaces zoals RS-232 en PROFIBUS-DP maken een ongecompliceerde integratie in automatische installatiebesturingen mogelijk.
Voor agressieve en ultrareine media. De flowmeter heeft geen bewegende delen in de mediumstroom en heeft afhankelijk van de nominale breedte een meetbereik tussen 0,03 - 120 l/min (0,5 - 2000 ml/sec.).