De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GMP-conform en papierloos

Onderhoud van systeemcomponenten met GEMÜ Conexo

De gestelde eisen aan een GMP-geschikte productie binnen de farmacie en biotechnologie leiden ertoe, dat fabrikanten en OEM's talrijke stappen uitgebreid (moeten) documenteren. Hiertoe behoort het maken van checklisten, onderhoudsboeken, systeemontwerpen en inventarisatielijsten evenals diverse initiatieven om een duurzame markering voor elke component te waarborgen.

Digitale markering en fraudebestendige documentatie

De RFID-technologie biedt volledig nieuwe mogelijkheden om systeemcomponenten digitaal en fraudebestendig te markeren en bijbehorende informatie elektronisch op te slaan, te beveiligen en te verwerken. Hierbij worden de betreffende componenten voorzien van RFID-chips. Tevens is een IT-infrastructuur nodig, bestaande uit een mobiele en een stationaire software-oplossing. Elke relevante systeemcomponent (bv. een afsluiter) en zelfs afzonderlijke delen hiervan kunnen door serieomzetting eenduidig worden getraceerd en met behulp van de RFID-reader op elk gewenst moment in het systeem worden geïdentificeerd.

Papierloos onderhoud en uitgebreide servicetoepassingen

De mobiele software vergemakkelijkt en verbetert niet alleen het proces van de „installation qualification“, maar maakt in de toekomst ook het onderhoudsproces nog veiliger en beter gedocumenteerd. De onderhoudsmonteur wordt actief door het individueel structureer- en bewerkbare onderhoudsplan geleid en heeft direct toegang tot alle opgeslagen informatie zoals handleidingen, fabriekscertificaten en testdocumenten. Afgerond wordt dit pakket door de mogelijkheid van een onderhoudslogboek alsmede een fotodocumentatie.

Interactieve toepassing

De volgende interactieve toepassing kan eenvoudig met de linker muisknop worden bediend. Alle rood gemarkeerde tekstvelden kunnen worden aangeklikt. Na klikken op de betreffende afsluiter kan worden gekozen tussen menupunt „RFID-info“ en „Onderhoud“. De complete installatie alsmede de afzonderlijke afsluiters kunnen door het ingedrukt houden van de muisknop worden gedraaid. Het gedeelte „Informatie“ bevat een zoom-functie, die door dubbelklikken wordt geactiveerd.
De toepassing is beschikbaar in het Duits en Engels. Wilt u omschakelen naar Engels, gebruik dan de knop rechtsonder.