De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Reservemembranen van GEMÜ

voor aseptische en industriële processen

Membranen zijn slijtageonderdelen. Ze moeten regelmatig worden gecontroleerd en worden vervangen, omdat er anders storingen en eventueel gevaarlijke situaties kunnen optreden.

Vastleggen van de onderhoudscycli

De onderhoudsintervallen voor het controleren en vervangen van de membranen zijn afhankelijk van de toepassing. Voor het bepalen van een geschikt onderhoudsinterval moet de onderhoudshistorie en de belasting door frequente sterilisatie, reinigingsprocessen en frequente schakelingen in aanmerking worden genomen. Ook het soort medium is belangrijk: bijvoorbeeld bij taaie of schurende procesmedia wordt het onderhoudsinterval duidelijk korter dan bij neutrale vloeistoffen.

Voorraadbeheer

Als het onderhoudsinterval nog niet vastligt of als membranen pas bij lekkages worden vervangen, is het nuttig om een voorraad aan te leggen, zodat snel kan worden gereageerd. Er moet wel rekening mee worden gehouden, dat elastomeeronderdelen een beperkte opslag- en bedrijfsduur hebben. Deze liggen bij GEMÜ-membranen tussen 1 en 6 jaar – bij correcte opslag.

Aanschaffingscycli

Op basis van onze ervaring verdient het aanbeveling - bij installaties met een groot aantal membraanafsluiters - een klein magazijn aan te leggen en tegelijkertijd een doorlopende bestelling te plaatsen. Bij het laatstgenoemde krijgt u van ons in een door u gedefinieerde periode automatisch een nalevering respectievelijk een nieuwe levering met membranen.

Bestelling

Reservemembranen kunnen los worden besteld. Vanwege de traceerbaarheid bieden we – met name voor steriele en hygiënische processen – tevens de mogelijkheid, de membranen afzonderlijk verpakt en gemarkeerd alsmede met het juiste keuringsbewijs te bestellen.
Voor membraanafsluiters metaal aseptisch hebben we een tabel met bestelnummers voor reservemembranen (engels) opgesteld.
Voor industriële membraanafsluiters van metaal en membraanafsluiters van kunststof alsmede voor ultra-zuivere membraanafsluiters van kunststof kunt u contact opnemen met uw contactpersoon, omdat hier aanzienlijk meer varianten respectievelijk per product andere versies beschikbaar zijn.

GEMÜ-membranen zijn ontwikkeld, getest en vrijgegeven voor toepassingen in combinatie met GEMÜ-afsluiterbehuizingen. Het gebruik van membranen van andere fabrikanten in combinatie met GEMÜ-afsluiterbehuizingen wordt daarom niet aanbevolen. Worden er toch membranen van andere fabrikanten gebruikt, dan aanvaarden wij daarvoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.