De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ-membranen

Procesveilig, betrouwbaar, robuust

GEMÜ produceert, installeert en levert membranen voor membraanafsluiters met volledige doorlaat en membraanafsluiters met afdichtingsprofiel.

Standaard GEMÜ-kwaliteit voor alle steriele en industriële processen

Voor alle originele GEMÜ-membranen geldt:

  • vervaardiging en kwaliteitscontrole overeenkomstig de hoge GEMÜ-standaards
  • Tests op in-house proefopstellingen, onder andere overeenkomstig de eisen van de farmaceutische industrie
  • Productie binnen de GEMÜ Gruppe of door gecertificeerde leveranciers, waarmee al jarenlang wordt samengewerkt

Praktijktest doorstaan!

Behalve succesvolle interne en externe audits behalen wij ook steeds weer de hoogste notering met betrekking tot dichtheid en procesveiligheid tijdens bedrijf. Het Bioprocessing Instituut stelt bijvoorbeeld dat de membranen van GEMÜ in een neutrale testomgeving tijdens de test een hogere levensduur bereiken dan membranen van andere fabrikanten.

Voor steriele en hygiënische processen:Gecertificeerd afdichtingssysteem

Al meer dan dertig jaar geleden ontwikkelde GEMÜ het afdichtingssysteem voor membraanafsluiters met afdichtingsprofiel tot DN100, dat sinds 2006 ook EHEDG-gecertificeerd is. Door een rondom lopend afdichtingsprofiel in de afsluiterbehuizing ontstaat een gedefinieerde afdichtingsrand naar buiten toe. Daardoor wordt de ringspleet tussen membraan en afsluiterbehuizing gereduceerd en is dit afdichtingssysteem bijzonder geschikt voor toepassingen in de farmacie, biotechnologie en cosmetica.

Beschikbare materialen: EPDM, PTFE (geen industriële standaard, maar een verbeterde samenstelling)/EPDM; andere materialen afhankelijk van het toepassingsgebied

Brochure „Diaphragms for Sterile Applications“

Traceerbaarheid van GEMÜ-membranen

GEMÜ-membranen voor membraanafsluiters kunnen afzonderlijk verpakt met een keuringscertificaat worden besteld en hiermee getraceerd worden. Met ons systeem GEMÜ CONEXO bieden we bovendien een permanente identificatie aan; ook nadat het onderdeel uit de verpakking of uit het magazijn is gehaald. Hierbij worden de betreffende membranen voorzien van een RFID-chip. Tevens is een IT-infrastructuur nodig, bestaande uit een mobiele en een stationaire software-oplossing. Door serialisering zijn de componenten uniek traceerbaar en kunnen door middel van een RFID-reader altijd in de installatie worden geïdentificeerd.

Voor abrasieve en verontreinigde media: Membraanafsluiters met volledige doorlaat en beklede membraanafsluiters

De dode ruimte-arme binnencontour en de ondersteuning van het membraan door een drukelement maken optimale stromingsverhoudingen en maximale afdichtingseigenschappen mogelijk bij GEMÜ membraanafsluiters met volledige doorlaat. Beklede membraanafsluiters van GEMÜ in combinatie met een geschikt afdichtingsmateriaal bieden een verhoogde, zeer goede bestendigheid tegen talrijke logen, zuren en andere agressieve, abrasieve en verontreinigde media.

Beschikbare materialen: NBR, CR, natuurlijk rubber en EPDM