De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Membranen

 • Algemene informatie
 • Voor steriele en hygiënische processen
 • Voor abrasieve en verontreinigde media
 • Reservemembranen
 • Standaard GEMÜ-kwaliteit voor alle steriele en industriële processen

  GEMÜ produceert, installeert en levert membranen voor membraanafsluiters met volledige doorlaat en membraanafsluiters met afdichtingsprofiel.

  Voor alle originele GEMÜ-membranen geldt:

  • vervaardiging en kwaliteitscontrole overeenkomstig de hoge GEMÜ-standaards
  • Tests op in-house proefopstellingen, onder andere overeenkomstig de eisen van de farmaceutische industrie
  • Productie binnen de GEMÜ Gruppe of door gecertificeerde leveranciers, waarmee al jarenlang wordt samengewerkt

  Voor steriele en hygiënische processen: afdichtingssysteem

  Al meer dan dertig jaar geleden ontwikkelde GEMÜ het afdichtingssysteem voor membraanafsluiters met afdichtingsprofiel tot DN100. Door een rondom lopend afdichtingsprofiel in de afsluiterbehuizing ontstaat een gedefinieerde afdichtingsrand naar buiten toe. Daardoor wordt de ringspleet tussen membraan en afsluiterbehuizing gereduceerd en is dit afdichtingssysteem bijzonder geschikt voor toepassingen in de farmacie, biotechnologie en cosmetica.

  Beschikbare materialen: EPDM, PTFE (geen industriële standaard, maar een verbeterde samenstelling)/EPDM; andere materialen afhankelijk van het toepassingsgebied

  Traceerbaarheid van GEMÜ-membranen

  GEMÜ-membranen voor membraanafsluiters kunnen afzonderlijk verpakt met een keuringscertificaat worden besteld en hiermee getraceerd worden. Met ons systeem GEMÜ CONEXO bieden we bovendien een permanente identificatie aan; ook nadat het onderdeel uit de verpakking of uit het magazijn is gehaald. Hierbij worden de betreffende membranen voorzien van een RFID-chip. Tevens is een IT-infrastructuur nodig, bestaande uit een mobiele en een stationaire software-oplossing. Door serialisering zijn de componenten uniek traceerbaar en kunnen door middel van een RFID-reader altijd in de installatie worden geïdentificeerd.

  Voor abrasieve en verontreinigde media: Membraanafsluiters met volledige doorlaat en beklede membraanafsluiters

  De dode ruimte-arme binnencontour en de ondersteuning van het membraan door een drukelement maken optimale stromingsverhoudingen en maximale afdichtingseigenschappen mogelijk bij GEMÜ membraanafsluiters met volledige doorlaat. Beklede membraanafsluiters van GEMÜ in combinatie met een geschikt afdichtingsmateriaal bieden een verhoogde, zeer goede bestendigheid tegen talrijke logen, zuren en andere agressieve, abrasieve en verontreinigde media.

  Beschikbare materialen: NBR, CR, natuurlijk rubber en EPDM

  Reservemembranen van GEMÜ

  voor aseptische en industriële processen

  Membranen zijn slijtageonderdelen. Ze moeten regelmatig worden gecontroleerd en worden vervangen, omdat er anders storingen en eventueel gevaarlijke situaties kunnen optreden.

  Vastleggen van de onderhoudscycl

  De onderhoudsintervallen voor het controleren en vervangen van de membranen zijn afhankelijk van de toepassing. Voor het bepalen van een geschikt onderhoudsinterval moet de onderhoudshistorie en de belasting door frequente sterilisatie, reinigingsprocessen en frequente schakelingen in aanmerking worden genomen. Ook het soort medium is belangrijk: bijvoorbeeld bij taaie of schurende procesmedia wordt het onderhoudsinterval duidelijk korter dan bij neutrale vloeistoffen.

  Voorraadbeheer

  Als het onderhoudsinterval nog niet vastligt of als membranen pas bij lekkages worden vervangen, is het nuttig om een voorraad aan te leggen, zodat snel kan worden gereageerd. Er moet wel rekening mee worden gehouden, dat elastomeeronderdelen een beperkte opslag- en bedrijfsduur hebben. Deze liggen bij GEMÜ-membranen tussen 1 en 6 jaar – bij correcte opslag.

  Aanschaffingscycli

  Op basis van onze ervaring verdient het aanbeveling - bij installaties met een groot aantal membraanafsluiters - een klein magazijn aan te leggen en tegelijkertijd een doorlopende bestelling te plaatsen. Bij het laatstgenoemde krijgt u van ons in een door u gedefinieerde periode automatisch een nalevering respectievelijk een nieuwe levering met membranen.

  Bestelling

  Reservemembranen kunnen los worden besteld. Vanwege de traceerbaarheid bieden we – met name voor steriele en hygiënische processen – tevens de mogelijkheid, de membranen afzonderlijk verpakt en gemarkeerd alsmede met het juiste keuringsbewijs te bestellen.

  Voor membraanafsluiters metaal aseptisch hebben we een tabel met bestelnummers voor reservemembranen (engels) opgesteld.

  Voor industriële membraanafsluiters van metaal en membraanafsluiters van kunststof alsmede voor ultra-zuivere membraanafsluiters van kunststof kunt u contact opnemen met uw contactpersoon, omdat hier aanzienlijk meer varianten respectievelijk per product andere versies beschikbaar zijn.

  GEMÜ-membranen zijn ontwikkeld, getest en vrijgegeven voor toepassingen in combinatie met GEMÜ-afsluiterbehuizingen. Het gebruik van membranen van andere fabrikanten in combinatie met GEMÜ-afsluiterbehuizingen wordt daarom niet aanbevolen. Worden er toch membranen van andere fabrikanten gebruikt, dan aanvaarden wij daarvoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

  GEMÜ Code 13
  Code 13
  100 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 14
  Code 14
  90 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 17
  Code 17
  100 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 2
  Code 2
  100 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 36
  Code 36
  GEMÜ Code 4
  Code 4
  90 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 4A
  Code 4A
  90 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 52
  Code 52
  6 bar
  100 ° C
  -10 ° C
  GEMÜ Code 5A
  Code 5A
  100 ° C
  -10 ° C