De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Membranen

  • Algemene informatie
  • Voor steriele en hygiënische processen
  • Voor abrasieve en verontreinigde media

Standaard GEMÜ-kwaliteit voor alle steriele en industriële processen

GEMÜ produceert, installeert en levert membranen voor membraanafsluiters met volledige doorlaat en membraanafsluiters met afdichtingsprofiel.

Voor alle originele GEMÜ-membranen geldt:

  • vervaardiging en kwaliteitscontrole overeenkomstig de hoge GEMÜ-standaards
  • Tests op in-house proefopstellingen, onder andere overeenkomstig de eisen van de farmaceutische industrie
  • Productie binnen de GEMÜ Gruppe of door gecertificeerde leveranciers, waarmee al jarenlang wordt samengewerkt

Voor steriele en hygiënische processen: afdichtingssysteem

Al meer dan dertig jaar geleden ontwikkelde GEMÜ het afdichtingssysteem voor membraanafsluiters met afdichtingsprofiel tot DN100. Door een rondom lopend afdichtingsprofiel in de afsluiterbehuizing ontstaat een gedefinieerde afdichtingsrand naar buiten toe. Daardoor wordt de ringspleet tussen membraan en afsluiterbehuizing gereduceerd en is dit afdichtingssysteem bijzonder geschikt voor toepassingen in de farmacie, biotechnologie en cosmetica.

Beschikbare materialen: EPDM, PTFE (geen industriële standaard, maar een verbeterde samenstelling)/EPDM; andere materialen afhankelijk van het toepassingsgebied

Traceerbaarheid van GEMÜ-membranen

GEMÜ-membranen voor membraanafsluiters kunnen afzonderlijk verpakt met een keuringscertificaat worden besteld en hiermee getraceerd worden. Met ons systeem GEMÜ CONEXO bieden we bovendien een permanente identificatie aan; ook nadat het onderdeel uit de verpakking of uit het magazijn is gehaald. Hierbij worden de betreffende membranen voorzien van een RFID-chip. Tevens is een IT-infrastructuur nodig, bestaande uit een mobiele en een stationaire software-oplossing. Door serialisering zijn de componenten uniek traceerbaar en kunnen door middel van een RFID-reader altijd in de installatie worden geïdentificeerd.

Voor abrasieve en verontreinigde media: Membraanafsluiters met volledige doorlaat en beklede membraanafsluiters

De dode ruimte-arme binnencontour en de ondersteuning van het membraan door een drukelement maken optimale stromingsverhoudingen en maximale afdichtingseigenschappen mogelijk bij GEMÜ membraanafsluiters met volledige doorlaat. Beklede membraanafsluiters van GEMÜ in combinatie met een geschikt afdichtingsmateriaal bieden een verhoogde, zeer goede bestendigheid tegen talrijke logen, zuren en andere agressieve, abrasieve en verontreinigde media.

Beschikbare materialen: NBR, CR, natuurlijk rubber en EPDM

GEMÜ Code 13
Code 13
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 14
Code 14
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 17
Code 17
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 2
Code 2
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 36
Code 36
GEMÜ Code 4
Code 4
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 4A
Code 4A
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 52
Code 52
6 bar
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 5A
Code 5A
100 ° C
-10 ° C