Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?

Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:

Pharma & Biotechnology

Watch presentation

Food & Beverage

Watch presentation


Twee innovatieve technologieën verenigd

Hermetische scheiding en goede regelbaarheidt
– sluit dat elkaar uit?

Nee, want de vulafsluiter GEMÜ F60 servoDrive en de regelafsluiter GEMÜ 567 servoDrive zijn gebaseerd op een uniek afdichtingsconcept, de PD-technologie. Deze werd door GEMÜ ontwikkeld om de voordelen van membraanafsluiters met de voordelen van zittingafsluiters te combineren.

Dankzij de geometrie van de afsluiter is een hermetische scheiding van de aandrijving van de mediastroom mogelijk naast hoge doorstroomhoeveelheden en een zeer goede regelnauwkeurigheid. Door het duurzame afdichtmateriaal PTFE TFMTM kunnen de afsluiters voor agressieve, olie- en vethoudende media toegepast worden en zijn ze uitstekend geschikt voor het CIP-/SIP-reinigingsproces.

 

Snelle servoaandrijving met uitgebreide regelfuncties

 

Traditioneel worden in de hygiënische en aseptische afvulling vaak pneumatisch bediende membraanafsluiters, peristaltische of zuigerpompen toegepast. Door de compleet uit roestvast staal gefabriceerde elektromotorische servoaandrijving van de vulafsluiters GEMÜ F60 en 567 servoDrive kan nu een geheel nieuwe dimensie van nauwkeurigheid en snelheid gerealiseerd worden.

Naast de aansturing in realtime en de geïntegreerde regelfuncties onderscheidt de lineaire aandrijving zich ook door een hoge regelnauwkeurigheid en snelheid. GEMÜ servoDrive een snelle en precieze dosering bij maximaal 7 bar bedrijfsdruk. Door vrij programmeerbare regel- en vulcurven kan individueel op klantspecifieke eisen zoals wisselende recipiënten of uiteenlopende vulhoeveelheden ingespeeld worden.

 

Vrij programmeerbare regel- en vulcurven bieden meer flexibiliteit

Uw voordeel

 • Precieze afvulling van zeer kleine hoeveelheden
  door een exacte doseernauwkeurigheid van +/- 0,5 %

 

 • Proceszekerheid
   door een hoge reproduceerbaarheid van +/- 0,5 %

 

 • Hoog toedieningsvolume
  door snelle afvulcycli van < 1 seconde

 

 • Geringe kosten
  door lange levensduur van de motoren van > 50 miljoen schakelwisselingen

 

 • Geringe onderhoudsinspanningen
  door eenvoudige vervanging van slijtagedelen
  (patroonvervanging in < 2 minuten)

 

 • Goede reinigbaarheid
  door duurzame materialen en design met weinig dode ruimte

 

Informatie opvragen

Toepassingen

GEMÜ F60 servoDrive | druk-tijd-dosering van zeer kleine hoeveelheden

Met name in de farmaceutische industrie is een extreem precieze dosering van het medium van het grootste belang. Voor de afvulling van zeer kleine hoeveelheden zijn daarom zeer precieze en snelle afvulafsluiters nodig. Met de vulafsluiter GEMÜ F60 servoDrive is een precieze dosering bij hoge schakelfrequenties mogelijk. Bij de afvulling van injectieflesjes regelt GEMÜ F60 servoDrive de mediatoevoer naar de doseernaald. Daarbij worden tankdruk en vulniveau van een pomp en sensoren constant gehouden. De afvulling van zeer kleine hoeveelheden met de GEMÜ F60 servoDrive maakt exacte doseerprocessen op hoge snelheid mogelijk waardoor een hoge monsterdoorvoer gerealiseerd wordt.

GEMÜ 567 servoDrive | bijdosering van zoutoplossing in voedingsoplossingen

Bij de productie van medicamenten is een gelijkblijvende kwaliteit en een nauwkeurige mengverhouding van de actieve ingrediënten essentieel. De regelafsluiter GEMÜ 567 servoDrive garandeert een exacte regeling, ook van zeer kleine hoeveelheden. Bij de bijdosering van zoutoplossing in een voedingsoplossing wordt de actieve ingrediënt via een aanvoerleiding in de hoofdleiding gedoseerd. Daarbij zorgen de pomp en vulniveaumeter voor een gelijkblijvende mediumhoeveelheid in de tank. Via een doorstromingsmeter wordt de gewenste mediumhoeveelheid gemeten en met behulp van de regelafsluiter GEMÜ 567 servoDrive exact gedoseerd. In de hoofdleiding wordt de mediumstroom eveneens via een doorstromingsmeter bepaald en constant gehouden. Zowel doorstromingsmeter alsook GEMÜ 567 servoDrive zijn met de machinebesturing verbonden en zorgen zodoende voor een gelijkblijvende hoeveelheid actieve ingrediënten in de hoofdleiding.

Producten in detail

             Regelafsluiter GEMÜ 567 servoDrive                                            Vulafsluiter GEMÜ F60 servoDrive