Virtual reality

Technische training nieuwe stijl

De hoogwaardige afsluiter-, meet- en regelcomponenten van GEMÜ zijn belangrijke elementen in een procestechnische installatie. Correcte inbouw en professioneel onderhoud zijn zodoende voorwaarde voor een efficiënt gebruik en optimale bedrijfscycli van de installatie. Als ideale aanvulling op de praktijkgerichte servicescholingen ontwikkelde ons opleidingsteam daarom een virtual-reality-trainingsmodule die speciaal gericht is op het onderhoud van membraanafsluiters.

In de GEMÜ-videostream: Met virtual reality voor de toekomst leren.

Immersief (verdiept) leren

Door een koppeling van theoretisch en praktisch leren kan men zich in het algemeen werkstappen en werkroutine gemakkelijker eigen maken. Daarom worden deelnemers aan GEMÜ-servicescholingen bij het onderwerp membraanvervanging na een theoretische inleiding vervolgens praktisch aan de producten geschoold. Optioneel kan hierop de VR-scholing volgen, waarmee door procesgeoriënteerd leren van de opeenvolgende handelingen een verdere verdieping van de verworven kennis mogelijk wordt.
De bijscholing of scholing van de deelnemers vindt op een speelse manier plaats en is desondanks heel concreet in de dagelijkse praktijk toepasbaar. Met behulp van gamificatie-elementen kunnen extra leerstimuli gecreëerd worden die het leren tot een ware belevenis maken.

Inhoud van de VR-applicatie

  • Introductiemodule met gevarieerde opgaven voor het op speelse manier leren van de processtappen en als "motivatiebooster" voor de training op zich
  • Snelle en begrijpelijke instap door een ondersteunende, contextgeoriënteerde modus waarin stap voor stap de uit te voeren acties aan bod komen ("trainingsmodus")
  • (Zelf)controle door de zogenaamde "examenmodus" (optioneel met digitaal certificaat inclusief de documentatie van eventuele fouten) zonder informatie- en hulpfuncties

Voordelen van de virtuele ruimte

  • Intensivering van de leerervaring door verandering van de omgeving en zodoende de visuele stimuli (van de scholingsruimte / van de werkbank naar de VR-ruimte)
  • Complete onderdompeling in de leerinhoud om de overgedragen kennis later sneller te kunnen oproepen
  • Hoger leereffect door praktijkgerichte interactie en handelingen

Alle VR-scholingen worden begeleid door technische trainers met jarenlange ervaring in de branche, die ook de praktijkgerichte scholingen op het gebied van membraanvervanging geven.

Voordelen voor RFID-ondersteund onderhoud/GEMÜ CONEXO

Of het nu om GMP-gerichte (Good Manufacturing Practice) productie, optimalisatie van onderhoudsintervallen of snelle nabestelling van versleten onderdelen gaat: de RFID-technologie biedt geheel nieuwe mogelijkheden om systeemcomponenten digitaal te markeren en de bijbehorende informatie digitaal op te slaan, te beveiligen en te verwerken.

 

In de VR-scholing is er speciaal een module voor de simulatie van de omgang/het werken met deze technologie of met het onderhoudssysteem CONEXO. Hier leren de deelnemers de omgang met de RFID-reader/pen en de app op de tablet en kunnen zich zo de volgorde van de onderhoudsstappen eigen te maken. Zo wordt onder andere de membraan onderzocht en de toestand hiervan in de app beoordeeld. Deze informatie komt in reële omstandigheden in het centrale beheer terecht en kan als basis voor de bepaling van de volgende onderhoudsbeurt worden gebruikt.

Wereldwijde beschikbaarheid

De VR-scholingen kunnen momenteel al in diverse landen op korte termijn gehouden worden, bijvoorbeeld in onze vestigingen in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk of als inhouse-scholingen met het mobiele VR-equipment rechtstreeks bij de klant op locatie. Een andere optie is de virtuele koppeling tussen de vestigingen. De mogelijkheid bestaat om elkaar in de met VR uitgeruste vestigingen in de virtuele "cyber-classroom" te ontmoeten om bijvoorbeeld onderwerpen te bespreken of om producten toe te lichten en te laten zien. Hierdoor is een moderne en tegelijkertijd efficiënte werkwijze mogelijk.