De nieuwe generatie centrische vlinderkleppen met zachte afdichting

Serie GEMÜ R480 Victoria

Nieuwe constructie, nieuwe features.

De nieuwe vlinderkleppenserie GEMÜ R480 Victoria scoort met constructieve voordelen bij de montage, tijdens bedrijf en bij het onderhoud.

 

 

Made by GEMÜ – zo ontstaat de nieuwe vlinderkleppenserie GEMÜ R480 Victoria.

Met behulp van de modernste robottechnologie en een geavanceerd transportsysteem worden de onbewerkte vlinderkleppen van de eerste freesbewerking tot en met de hoogwaardige coating in eigen regie geproduceerd.

Dankzij de eigen bewerking van onze vlinderkleppen hebben wij aanzienlijk meer controle over processen die beslissend zijn voor de kwaliteit.

 

De afsluiters

             GEMÜ R480 Victoria

             GEMÜ R481 Victoria

Vlinderklep met vrij asuiteindePneumatisch bediende vlinderklep

             GEMÜ R487 Victoria

            GEMÜ R488 Victoria

Handmatig bediende vlinderklepElektromotorisch bediende vlinderklep

Uraanverwijdering en gedeeltelijke ontzilting bij waterleidingbedrijf Trollmühle

Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelijkse afgiftehoeveelheid van maximaal 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realiseerde enerzijds de URANEX®-installatie, waarmee het geologisch bepaalde uraniumgehalte van het water door ionenuitwisseling wordt geminimaliseerd. Anderzijds vindt de gedeeltelijke demineralisatie plaats door ionenuitwisseling via de CARIX®-methode.

 

Naar toepassing

DVGW-drinkwateropslag

Behalve geboorde putten, bronnen en pompstations, de bereiding en de distributiesystemen heeft de wijze van wateropslag een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van drinkwater. In tegenstelling tot de huidige traditionele betonnen silo's, zoals deze bijvoorbeeld ook in watertorens gebruikelijk zijn, bieden grote roestvaststalen tanks nieuwe perspectieven en verbeterde kwaliteitskenmerken voor gemeentelijke drinkwatersystemen. De watertanks kunnen worden ondergebracht in een eenvoudig en voordelig te realiseren gebouw dat qua constructie en optisch goed aan de lokale omstandigheden kan worden aangepast.

 

Naar toepassing

Zeewaterontzilting met behulp van omgekeerde osmose

Singapore is enkele jaren geleden begonnen de drinkwatervoorziening in eigen hand te nemen. De eerste grote ontziltingsinstallatie "TUAS Desalination" werd ontworpen en gebouwd door Hyflux Ltd. De installatie functioneert volgens het principe van omgekeerde osmose en produceert per dag meer dan 136.000 m³ drinkwater. Deze hoeveelheid is voldoende om circa 55 olympische zwembaden te vullen..

 

Naar toepassing