Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Procesmanagement

Van afzonderlijke vervaardiging tot aan serieproductie

Projecten bestaan bij GEMÜ uit vijf fasen. Elke fase is een afgerond geheel en bevat een review alsmede de vrijgave voor de volgende fase. Klantspecifieke oplossingen beginnen primair in fase drie.

Fase 1: Concept

De eisen die aan het nieuwe product worden gesteld, worden gedefinieerd in de specificaties van vereisten. Vervolgens worden de design- en conceptvarianten gegenereerd. De patentwaardigheid wordt toegelicht, de voorlopige regelgevende strategie alsmede de risico- en kostenanalyses worden opgesteld.

Fase 2: Productontwikkeling

Ten behoeve van de projectplanning worden de specificaties van vereisten omgezet in technische specificaties. Na de vrijgave start de productontwikkeling. Hiervoor worden CAD-data gegenereerd en prototypen gebouwd. Het productieproces (incl. testplanning) wordt gepland. De codering en verpakking van het product worden gedefinieerd.

Fase 3: Procesontwikkeling

Tijdens de procesontwikkeling worden het gereedschap, de apparaten en kalibers geconstrueerd, vervaardigd en gesampled. Parallel daaraan worden de kwaliteitsprocessen gerealiseerd. Productierichtlijnen worden opgesteld en medewerkers overeenkomstig opgeleid. De procesontwikkeling is voltooid, wanneer het functioneren van het gereedschap, de apparaten en installaties door de kwalificering is aangetoond.

Fase 4: Procescertificaat

De certificeringsfase start met het design, het "bevriezen" van documenten en het beginnende veranderingsmanagement. Het procescertificaat wordt met behulp van drie validatieprocessen tot stand gebracht. Hiervoor worden 0-seriedelen overeenkomstig de procesdocumentatie in de omvang van een lotgrootte die vrijwel overeenkomt met een serieomvang vervaardigd en getest. Op verzoek kan er ook een bredere testomvang worden gerealiseerd. Na de validatie wordt het product geregistreerd en voor productie vrijgegeven.

Fase 5: Marktintroductie

Na de laatste project review wordt het product op de markt gebracht.