GEMÜ-meerwegventielblokken

Het tot een blok samenvoegen van functies in de kleinste ruimten brengt direct een aantal voordelen met zich mee: Het resterende mediumvolume in het systeem wordt meetbaar geminimaliseerd, de doorstroming geoptimaliseerd, de lediging verbeterd. Het verhoogt de capaciteit van het complete systeem en reduceert het mediumverbruik. Blokken hebben bovendien het voordeel dat ze knooppunten in de installaties vormen. Dat vereenvoudigt de reiniging en het onderhoud. Bij de GEMÜ-meerwegventielbloksystemen gaat het om multifunctionele eenheden. Tegelijkertijd wordt hierdoor het aantal fittings en lassen tot een minimum beperkt, waardoor het aantal potentiële lekkages wordt gereduceerd.

Voordeel voor de klant

  • klantspecifiek installatiedesign
  • extreem compacte ventieloplossing
  • kortere montagetijden
  • Systeemintegratie mogelijk, zoals bijv. sensoren
  • meer installatieveiligheid door minder verbindingsplaatsen

 Varianten

Roestvaststaal

Kunststof

Kunststof uitbreidbar

Kunststoff ultrarein