Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Gestructureerde onderhoudswerkzaamheden voor industriële processen

Al sinds enkele jaren wordt de RFID-technologie in talloze industrieën toegepast voor documentatie- en onderhoudsprocessen. Daarbij worden vooral onderhoudsplannen op papier, en hier en daar digitale onderhoudsplannen, geconverteerd zodat ze kunnen worden geraadpleegd met zogenaamde handhelds. Met het nieuwe CONEXO-systeem gaat GEMÜ verder op deze beproefde ingeslagen weg en voegt het bedrijf andere, belangrijke functies toe.

Ondersteuning voor montagemedewerkers en externe dienstverleners

 • Systeemplannen zijn digitaal en offline direct bij het systeem beschikbaar
 • GEMÜ-componenten worden eenduidig toegewezen en eventueel gekoppeld, zoals bij complete afsluiters. De documentatie wordt meegeleverd
 • Componenten van derden kunnen eenduidig worden gemarkeerd en toegewezen, waarna de bijbehorende documentatie kan worden opgeslagen

Bijzonderheid componentenmarkering

De ingenieurs en technici van GEMÜ hebben bij CONEXO het accent gelegd op de mogelijkheid om zoveel mogelijk componenten, ook in subassemblages, te markeren om zo de getrouwe en gedetailleerde conversie van de verplichte documentatie mogelijk te maken:

 • Als eerste worden de membranen onuitwisbaar gemarkeerd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld effectief de montage van op elkaar lijkende materialen, zoals bijvoorbeeld de toepassing van glasvezelversterking.
 • Bij membraanafsluiters wordt bovendien zowel op de aandrijving en de behuizing een chip bevestigd. Ook deze kunnen niet losraken en zijn beveiligd tegen oneigenlijk gebruik.
 • Bij andere afsluitsoorten, meetapparaten en producten van andere leveranciers worden hoogwaardige PET-stickers met UL-certificaat of loodjes, respectievelijk typeplaatjes van edelstaal gebruikt. Afhankelijk van de grootte van de constructie en de locatie kunnen deze nog worden onderverdeeld in verdere subcomponenten.


 • Gebruikershandleidingen, alsook aanvullende relevante documenten zoals conformiteitsverklaringen zijn per RFID-chip in het CONEXO Portal vastgelegd en kunt u via de CONEXO App te allen tijde offline en direct bij de installatie oproepen.

Specifieke onderhoudsplannen en optimale onderhoudscycli

CONEXO is ontworpen als open en flexibel systeem. Daardoor kunt u een willekeurig aantal onderhoudsplannen opstellen. U kunt deze bijvoorbeeld vormgeven op basis van de VDMA-normbladen. Ook het vastleggen van vrije tekst en processen is mogelijk, bijvoorbeeld om de vijf veiligheidsvoorschriften volgens DIN VDE 0105 op te nemen of verwijzingen daarnaar. Daarbij kunt u een procedure zo vastleggen, dat voor een of meer bewerkingstappen een actieve bevestiging vereist is. Ook de benodigde materialen en andere belangrijke informatie kan te allen tijd door gebruikers met beheerdersrechten worden aangevuld of gewijzigd. Bovendien kunnen medewerkers zelf door middel van vrije tekst commentaren vastleggen.

Bijzonderheid: open systeem en interfacekoppeling

 • Met CONEXO kunt u veldgegevens verzamelen, centraal archiveren en beheren
 • U kunt een gedeelte van de veldgegevens vastleggen in de vorm van een onderhoudslogboek met fotodocumentatie, dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het vergelijken van onderdeelslijtage.
 • De veldgegevens en de vastgelegde informatie kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd in, respectievelijk naar, alle gangbare ERP-, SCADA- en onderhoudssystemen.


Daardoor kunt u processen die samenhangen met onderhoudsbeheer, toestandsgericht onderhoud en het beheer van vervangende onderdelen, effectief op elkaar laten aansluiten. Ook kan nauwkeuriger worden bepaald welke factoren van invloed zijn op de levensduur van vervangende onderdelen. Daardoor wordt het in de toekomst mogelijk om in het kader van doelgericht, preventief onderhoud de stilstandtijd van een installatie te verkleinen, alsook om het voorraadniveau van vervangende onderdelen te optimaliseren.

Onderdelen van GEMÜ CONEXO

 • Afsluiters en andere apparaten met RFID-chip
 • CONEXO Pen voor identificatie en uitlezen van informatie op de RFID-chip
 • CONEXO App voor mobiel gebruik en
 • CONEXO Portal voor centrale besturing en bewaking.

Door het gebruik van een tablet worden daarbij de ondersteuningsmogelijkheden voor monteurs en onderhoudspersoneel aanzienlijk uitgebreid. Gegevensbladen en gebruikershandleidingen kunnen te allen tijde eenvoudig en op locatie worden geraadpleegd. Bovendien kunnen voor afzonderlijke producten montagevideos en onderhoudsprocedures voor het vervangen van de membranen worden vastgelegd.

Uitbreiding en cloudoplossing

Met CONEXO Retrofit kunt u afsluiters in bestaande installaties upgraden. Met deze module kunt u bovendien op eenvoudige wijze producten van derden in de software integreren. De losse bouwstenen worden daarnaast aangevuld met een cloudoplossing. Dankzij deze koppeling is wereldwijde en netwerkonafhankelijke toegang tot de gegevens mogelijk. Net als bij de lokaal installeerbare portaaloplossing, kan GEMÜ ook bij dit pakket niet in het systeem van de klant binnendringen of gegevens opvragen.