På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Explain-it: GEMÜ Conexo

Explain-it: GEMÜ Conexo

GEMÜ CONEXO facilitates the servicing of valves and other process components, making the process more transparent and easier to document. This video explains how GEMÜ CONEXO works in a simple and straightforward way, using diaphragm replacement as an example. You can find further information on GEMÜ CONEXO at: www.gemu-group.com/conexo.