På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Focus on GEMÜ training: Electronics technicians and toolmakers

Focus on GEMÜ training: Electronics technicians and toolmakers

Video only available in German! What do you need to be an electronics technician for devices and systems? What are the duties of a tool mechanic? In the video, two GEMÜ apprentices present "their" profession.