Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Over the last few years, GEMÜ has further developed and expanded its "butterfly valve" product range. This has included the launch of the GEMÜ 490 – a metal butterfly valve with plastic liner and disc. The butterfly valve is already fitted with a TFM liner and PFA-encapsulated stainless steel disc as standard. TFM® is a further developed version of classic polytetrafluoroethylene (PTFE), whereby the tremendous properties of PTFE have been improved even further. The design of the butterfly valve, in particular the liner, shaft seal and backing, has been optimised with respect to actuation torques and increased tightness. The butterfly valve can be used with smaller actuators, which reduces purchase and operating costs. Thanks to its construction, it can also be used in potentially explosive areas. The butterfly valve is also suitable for use in temperatures up to 200 °C and has been approved in accordance with the TA Luft (German Clean Air Act) standard. For example, the GEMÜ 490 butterfly valve is used in the chemical industry, in mining, in metal extraction and the metallurgical and steel industries, as well as in the treatment of highly corrosive waste water and in the treatment and distribution of ultra pure water in pharmaceutical plants and in the semiconductor industry. Features, technical data and other information are explained in the product animation using sectional views.