På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

A new approach to training: Learning for the future with virtual reality.

A new approach to training: Learnig for the future with virtual reality.

The role of intensive training courses for the maintenance personnel of plant designers and operators is becoming increasingly important. In offering a newly designed virtual reality training course, GEMÜ is exploring whole new paths in training and instruction maintenance personnel. The VR-Training allows course content to be conveyed flexibly for long term learning, and enables efficient learning checks.