Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Compact combi switchbox for linear actuators: GEMÜ 4242

Compact combi switchbox for linear actuators: GEMÜ 4242

The GEMÜ 4242 with integrated 3/2-way pilot valve was developed specially for small and medium nominal sizes and is much more compact than its predecessor, the GEMÜ 4222. However, the combi switchbox still offers the same functionality and additional diagnostic facilities. Depending on the version, numerous parameters can be set or read out. The GEMÜ 4242 combi switchbox works accurately thanks to its microprocessor-controlled, intelligent position sensing system and its analogue, integrated travel sensor system with a stroke of between 2 and 30 mm. This means that the device records the entire stroke distance and, upon reaching the relevant end position, transmits feedback to the plant control system. In comparison with external pilot valves, the integrated 3/2-way pilot valve offers both functional and cost benefits, such as fast reaction times, it allows the program to fully automate end position programming and reduce compressed air consumption by being coupled directly to the valve without extra piping losses. Local programming of end positions is also, alternatively, possible without an interface to the control unit, and is carried out using a magnet so the housing does not have to be opened. In addition to using high-quality electronic and electrical components, GEMÜ also relies on high-quality hardware: The robust, compact body is available in aluminium or stainless steel and the transparent cover is made from impact resistant polycarbonate. The pneumatic and electrical connections of the combi switchbox save space and enable easy access positioned in one direction. The speed-AP function simplifies commissioning, and a manual override means that the valve servicing can be conducted easily. This function can, of course, also be disabled as required. The animation shows how to put the combi switchbox into operation.