På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

World without valves

World without valves

Why do we really need valves? The main role in our little advertisement is played by: A volcano. And the supporting roles are played by: A professor, a bottle of juice and a tap. Have fun!