På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy innehåller information om dataskyddsåtgärder samt hantering av dina personuppgifter på GEMÜ-gruppens webbplatser.

Ansvariga för denna är GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 6-8, 74653 Ingelfingen-Criesbach, GEMÜs europeiska, nordamerikanska, sydamerikanska och afrikanska dotterbolag samt GEMÜ Ryssland och GEMÜ Japan. Dessa har givit GEMÜs dataskyddsansvarige i uppdrag att övervaka implementeringen och efterlevnaden av denna policy.

Du kan när som helst ställa frågor om registreringen och användningen av dina personuppgifter. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till GEMÜ:s dataskyddsansvarige på datenschutz(at)gemue.de.

Användningsområde

Denna dataskyddspolicy gäller för samtliga webbplatser, domäner och tjänster som finns angivna i det första stycket.

Webbplatserna kan även innehålla länkar till andra företags internetsidor, som GEMÜ inte kan råda över. Därför övertas inget ansvar för sådant innehåll, utan det är alltid respektive leverantör/driftansvarigt företag som ansvarar för innehållet. Vid tidpunkten för länkningen hittades inget olagligt innehåll. En kontroll av de länkade sidorna sker regelbundet. Om olagligt innehåll upptäcks, tas länkarna i fråga genast bort.

Användning av sociala mediers funktioner på våra webbplatser kan leda till att information om dig samlas eller sprids i dessa. Vi ber dig att kontrollera dina dataskyddsinställningar i sådana tjänster med avseende på detta.

Sammanställning av personuppgifter

1. För optimerad webbplatsvisning, exempelvis

– passande upplösning för din enhet och din programvarumiljö/webbläsare

– personanpassad visning, till exempel lands- eller språkspecifikt innehåll på startsidan.

För att vi ska kunna erbjuda dig dessa tjänster registreras olika data automatiskt. Dit hör exempelvis webbläsartyp och -språk eller användningstider. Likaså kan registrering ske av din IP-adress och en entydig identifiering av webbläsarsessionen, till exempel vid inloggning till GEMÜ-webbplatser (beroende på dina cookie-inställningar). Detta gäller även för vissa e-postmeddelanden och meddelanden från GEMÜ.

För denna sammanställning använder sig GEMÜ av cookies och integrerade webblänkar. Cookies är små textfiler som läggs på din dator och som din webbläsare sparar (lokalt på din hårddisk). Integrerade webblänkar är inbäddade hyperlänkar, till exempel i ett e-postmeddelande, med vars hjälp du kan komma direkt till ett visst avsnitt på våra webbplatser.

Förutom överföring av ovannämnda data för optimerad webbplatsvisning gör cookies även att inställningar som du har valt, till exempel ditt landsspråk eller ditt lands webbplats, förinställs automatiskt varje gång webbplatsen öppnas.

2. För förenklad interaktion och kontakttagande, exempelvis för att

- underlätta service/support och kontakttagande vid eventuella förfrågningar

- skicka meddelanden om produkter och tjänster som matchar dina intressen.

För funktioner som kontaktformulär eller registreringar ber GEMÜ dig om uppgifter som namn, firma, adress, telefonnummer och e-postadress. På så vis kan din förfrågan bearbetas snabbt och professionellt av språkkunnig fackpersonal. Dessutom sparar GEMÜ automatiskt även annan entydig information, såsom produkt- och servicepreferenser eller föredragna kontaktmetoder. För att optimera inloggningsfunktionen sparas också det användar-ID som genererats vid registreringen samt tillhörande kodat lösenord. Dels bidrar detta till ökad säkerhet (förhindrar hot, bedrägeri samt aktiviteter med ont uppsåt som ditt konto annars kan utsättas för), dels samlar vi in dessa data för statistiska ändamål och för att kunna informera dig om nyheter.

Du kan påverka datainsamlingen som berör dig efter dina önskemål. Använd i så fall knappen nere till vänster på webbplatsen eller klicka här. Tänk på att utebliven datainsamling kan medföra försämrad visning av innehåll eller till och med att vissa delar av GEMÜ-webbplatserna avaktiveras.

Säkerhet kring personuppgifter

För att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter använder sig GEMÜ av adekvata och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa processer. Till exempel skyddas registreringssidor och kontaktformulär med hjälp av SSL-metoden.

Användning och vidarebefordran av personuppgifter

GEMÜ Deutschland och GEMÜs europeiska, nordamerikanska, sydamerikanska och afrikanska dotterbolag samt GEMÜ Ryssland och GEMÜ Japan vidarebefordrar inte utan ditt samtycke personuppgifter som inhämtats via denna webbplats till tredje part. Undantag från detta är vid beslut från statlig myndighet (polismyndighet, underrättelseorgan osv.); vid riskavvärjning eller straffrättsligt förfarande är GEMÜ skyldiga att lämna ut uppgifter.

De registrerade uppgifterna bearbetas och används av oss i olika programvaror. Det kan dels handla om vår programvara för kundrelationshantering (CRM), som vi behöver för att kunna besvara dina förfrågningar och i förekommande fall informera dig om nyheter/ändringar. Det kan också vara den öppna programvaran PIWIK samt programvaran "Webtraxs" (spårning), med vars hjälp GEMÜ-medarbetare gör statistiska analyser, exempelvis för att förbättra våra webbplatsers navigationsstruktur.

Du har självklart möjlighet att påverka användningen av uppgifterna efter dina önskemål och kan när som helst ändra dem.

Förutom Sverige

Gemü Armaturs webbplats använder kakor (cookies) för att fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem och att ni trackas av Albacross för bästa upplevelse.