På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Teknisk utbildning

Expert

Expertstatus erhåller särskilt erfarna deltagare genom ytterligare intensiva branschspecifika fackutbildningar på den högsta nivån och kompetent utbyte av erfarenhet i en expertgrupp.

Expertforum

Kemi, bearbetande industri, vatten och miljö

Bioteknik, läkemedelstillverkning, livsmedel och kosmetika

Hög renhet, halvledare och kritiska medier

Automatisering, instrumentering och mät- och reglerteknik